Organisatie

Kenmerkend voor de ondersteuning van de leerprocessen van (aankomende) leraren is de gezamenlijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid van de partners binnen het partnerschap Samen Opleiden. De partners en betrokkenen in het partnerschap hebben de rollen, taken en functies gezamenlijk vastgesteld en actualiseren deze op gezette tijden.


Doorzoek kennisbank

Type
Sector
Platform publicatie

Filter op onderwerp

58 resultaten
Praktijkvoorbeelden & interviews
22 mei 2022

Nemen er op dit moment 4 besturen deel aan het partnerschap Samen Opleiden regio West-Brabant, als alles volgens plan verloopt zijn in 2025 alle 29 po-besturen in de regio bij het partnerschap aangesloten. Marianne van Meel (projectleider) vertelt over dit uitbreidingstraject.

Video's & podcasts
24 april 2022

Bij het Samen Opleiden en de inductie van startende leraren komt ook HRM om de hoek kijken. In deze podcastaflevering spreken Martiene Enserink, coördinerend schoolopleider van opleidingsschool Landstede MBO in de regio Zwolle, en Tommer Franken, opleidingscoördinator binnen het VO-partnerschap NOD Haaglanden, met gastheer Joep Stassen over hun inzichten en ervaringen met het verbinden van HRM en inductie. Die verbinding wordt in deze twee partnerschappen op verschillende manieren vormgegeven.

Praktijkvoorbeelden & interviews
21 april 2022

De Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS), een partnerschap voor vo en mbo, staat open voor groei. Omdat alle partijen in het vo en mbo in de regio al jaren onderdeel uitmaken van de ZAOS, betekent dit vooral uitbreiding van het netwerk waarmee de ZAOS samenwerkt en nieuwe initiatieven ontplooit om de instroom te vergroten en het […]

Praktijkvoorbeelden & interviews
21 april 2022

In de Regionale academische Opleidingsschool West-Friesland (ROWF) leiden vijf instituten voor lerarenopleidingen en meer dan 40 schoollocaties in het vo en mbo in gezamenlijkheid leraren op. Belangrijke aandachtspunten in de sectoroverstijgende samenwerking zijn om in het praktijk- en instituutsdeel van de opleiding in te spelen op de verschillen in opleidingsdidactiek tussen vo en mbo en […]

Praktijkvoorbeelden & interviews
21 april 2022

Binnen de Opleidingsschool Oostelijk Flevoland (OSOF) werken verschillende vo-scholen samen met het vso en het mbo samen bij het opleiden van nieuwe docenten. Door de sectoroverstijgende samenwerking biedt het partnerschap een rijk leertraject voor studenten, waarin zij met de verschillende sectoren kennis kunnen maken en hun ervaringen en inzichten vanuit de ene context kunnen meenemen […]

Praktijkvoorbeelden & interviews
21 april 2022

De studenten van de instituten zijn binnen het Opleidingshuis ‘collega’s in opleiding’ en maken echt onderdeel uit van de school en het team. Sectoroverstijgend samenwerken betekent voor het Opleidingshuis dat traditionele denkbeelden over stage en opleiden worden doorbroken: door een gelijkwaardige en hechte samenwerking ontstaat vertrouwen en de ruimte om sectoroverstijgend samen te werken en […]

Video's & podcasts
7 april 2022

In deze inspirerende aflevering vertellen Anna van Vliet en Luuk Thissen, twee startende leraren, over de vernieuwende initiatieven die zij hebben ondernomen tijdens hun opleiding: een handleiding voor docenten om studenten te begeleiden bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, en verbetering van online-onderwijs in een ontdekkingsreis met leerlingen.

Publicaties & links
7 april 2022

Onderzoek naar hoe Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) het best kan worden vormgegeven om te komen tot 100% opleiden van studenten tot leraar via SO&P.

Video's & podcasts
1 juni 2021

Tijdens zijn webinar op 1 juni jl. leerde Bart Schipmölder, directeur-bestuurder NSO-CNA, de deelnemers om hun partners in het partnerschap beter te begrijpen en om woorden te geven aan hun eigen belang bij de samenwerking. De deelnemers kregen interventies aangereikt om direct in te zetten om beweging te creëren in de samenwerking.

Publicaties & links
31 mei 2021

Met de ontwerpkit ‘Bouwen aan een samenhangend curriculum voor het opleiden van leraren. Exploratiemateriaal voor wegbereiders van partnerschappen’ kunnen partnerschappen zelf aan de slag met de ontwerpprincipes voor een curriculum in samenhang. Tijdens hun webinar namen Timmermans en Kroeze de kijker mee in het gebruik van de ontwerpkit en gingen in op de ontwerpprincipes.