Kennisbank

In onze kennisbank vindt u praktijkvoorbeelden, instrumenten en relevante publicaties over opleiden in de school. Maak gebruik van de filters en zoekbalk of zoek uitgebreid binnen de verschillende thema’s.

Zoek in kennisbank

Filters

Platform Publicaties

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren brengt diverse publicaties uit – vaak in nauwe samenwerking met partnerschappen en/of lerarenopleidingen – met als doel om de kennis die er is samen te vatten, te bundelen en te delen met de praktijk.

Naar overzicht publicaties

Laatst toegevoegde items

po vo
Publicaties & Links
Rapportage onderzoek ‘Huisacademies in kaart'

Op welke manier organiseren schoolbesturen professionalisering van leraren? En welke ambities hebben schoolbesturen met hun – veelal nog intern gerichte – huisacademie? Antwoorden op deze vragen en meer leest u in dit verkennende onderzoek waar 75 huisacademies aan hebben meegewerkt.

vo
Publicaties & Links
Opbrengsten project Verbinden en Vernieuwen 2013-2018

Beknopte samenvatting van de opbrengsten van het project Verbinden en Vernieuwen van het Platform Noord-Holland Noord. U vindt in de weergave van deze opbrengsten niet alleen tips, trucs, formulieren, handleidingen en wijzers als uitgewerkte resultaten van onze projecten, maar ook de gouden regels voor de procesbewaking van de projecten.

po vo
Publicaties & Links
Kalender sociale veiligheid

De Kalender Sociale Veiligheid helpt je om overzicht te krijgen op alle activiteiten en mogelijkheden rondom sociale veiligheid op school. Met de tool maak je snel een persoonlijk overzicht.

po vo
Publicaties & Links
Reflectie- en ontwikkelingsmodel

Vergroot je draagkracht door zicht te krijgen op je eigen handelen en je houding ten aanzien van leerlingen en collega’s. Dit model helpt je om je sterke en zwakke punten in kaart te brengen en te bepalen op welke gebieden je je wilt ontwikkelen.

po vo
Publicaties & Links
Waaier van Bloom

Deze waaier kan je helpen om de taxonomie van Bloom in de praktijk te brengen. Het helpt je om je vraagstelling een plaats te geven aan het zogenaamde ‘hogere orde-denken’ naast het ‘lagere orde-denken’.

po vo
Publicaties & Links
Beeldbank ouderbetrokkenheid

In deze videobank vind je interviews over ouderbetrokkenheid, maar ook nagespeelde casussen uit de praktijk die kunnen helpen om oudergesprekken te reflecteren.

  • Pagina 1 van 66
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...