Kennisbank

In onze kennisbank vindt u praktijkvoorbeelden, instrumenten en relevante publicaties over opleiden in de school. Maak gebruik van de filters en zoekbalk of zoek uitgebreid binnen de verschillende thema’s.

Zoek in kennisbank

Filters

Kwaliteitsreeks

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren brengt de Kwaliteitsreeks uit: een serie katernen van experts uit het werkveld over verschillende relevante thema’s voor opleidingsscholen. Deze katernen hebben als doel om de kennis die er is samen te vatten, te bundelen en te delen met de praktijk.

Naar kwaliteitsreeks

Laatst toegevoegde items

po vo
Publicaties & Links
Korte termijn of lange termijn? Valkuilen en tips bij de aanpak van het lerarentekort

Tijdens een rondetafelgesprek met schoolleiders, schoolopleiders, en instituutsopleiders over opleiden in de school en het lerarentekort kwam een aantal valkuilen én oplossingsrichtingen rond het lerarentekort aan de orde. In dit artikel (2018) worden deze beschreven aan de hand van de fasen van de loopbaan van leraren: opleiding, start in het beroep, voortzetting beroepsloopbaan. Van: Bob Koster & Marco Snoek

vo
Instrumenten
Kijkkader voor praktijken van samen opleiden

Het ‘Kijkkader voor praktijken van samen opleiden’ is een hulpmiddel om binnen uw opleidingsschool het gesprek over opleidingspraktijken op gang te brengen: Waar zijn we tevreden over? Wat willen we (verder) ontwikkelen? U kunt met het kijkkader – dat bestaat uit negen ijkpunten met deelvragen – bestaande praktijken analyseren en verbeteren en nieuwe praktijken ontwerpen.

po vo
Kwaliteitsreeks
Samen opleiden in het mbo

Dit katern gaat nader in op het samen opleiden in het mbo. Wat is kenmerkend voor het mbo? Welke gevolgen heeft dat voor (de opleiding van) docenten? En wat komt er kijken bij samen opleiden voor het mbo? Van: dr. Ilya Zitter

po vo
Publicaties & Links
Onderzoeksrapport RuG over meerwaarde samen opleiden

Artikel van Michelle Helms-Lorenz e.a. over onderzoek naar vaardigheden van startende leraren waarin wordt ingegaan op effecten van samen opleiden en voor de overgangsfase van student naar beginnende leraar. De uitkomsten wijzen op het belang van investeren in verdere samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen.

po vo
Kwaliteitsreeks
Zelfevaluatiekader samen (academisch) opleiden

In dit Praktijk In-Zicht katern wordt nader ingegaan op het Zelfevaluatiekader samen (academisch) opleiden (ZEK). De partners samen opleiden kunnen hiermee in beeld brengen in hoeverre zij de verantwoordelijkheid voor samen opleiden delen (huidige situatie) en willen delen (gewenste situatie). Via praktijkillustraties wordt dit geïllustreerd.

po vo
Publicaties & Links
Beoordelingskader aspirant-opleidingsscholen

Het nieuwe kader en protocol van de NVAO op basis waarvan de eerste lichting aspirant-opleidingsscholen PO, VO en MBO beoordeeld gaan worden. De beoordelingsprocedure is herzien o.a. op basis van de evaluatie van de werkwijze in de periode 2009-2016.