MBO
PO
VO

Notitie | Interprofessioneel Samen Opleiden

Momenteel worden studenten van lerarenopleidingen al samen opgeleid binnen partnerschappen SO&P. Bij interprofessioneel Samen Opleiden breiden we dit uit naar studenten van diverse opleidingen en niveaus (mbo tot wo) die rond leerlingen samenwerken binnen het partnerschap SO&P. Deze notitie presenteert het doel, de context, verschillende verschijningsvormen, droombeelden, randvoorwaarden, vraagstukken en een advies aan het ministerie van OCW rond interprofessioneel Samen Opleiden.

Leeromgeving

Het partnerschap Samen Opleiden op basis van de visie op het leren van de leraar, een samenhangende en consistente leeromgeving. Deze leeromgeving ondersteunt (aankomende) leraren in hun leer- en ontwikkelproces als professional. Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid, verbinding tussen theorie en praktijk, en samenhang en verbinding tussen het leren op het opleidingsinstituut en op de werkplek.

Bekijk thema