Agenda

Toon alleen bijeenkomsten platform

28 sep
Utrecht
MBO
PO
VO
Leernetwerk | Inductie binnen partnerschap Samen Opleiden

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren organiseert in 2022 drie sessies voor partnerschappen Samen Opleiden die stappen (willen) zetten in het samen vormgeven van inductie. Zowel partnerschappen po, vo als mbo kunnen hieraan deelnemen, waarbij de inschrijving in minimaal duo’s is: zowel iemand van het instituut als uit het werkveld. De bijeenkomsten zijn gepland op […]

Lees meer
29 sep
Amsterdam
MBO
Netwerkbijeenkomst mbo | Groei van Samen Opleiden & Professionaliseren; Impuls voor netwerk

Op donderdag 29 september van 14.00-17.00 uur vindt de volgende netwerkbijeenkomst mbo plaats bij de Hogeschool van Amsterdam. Eén thema dat in deze bijeenkomst centraal staat, is de groei van het Samen Opleiden & Professionaliseren in het mbo. Meer lezen & aanmelden

Lees meer
04 okt
Utrecht
MBO
PO
VO
Startbijeenkomst ontwerpnetwerk | Een curriculum in samenhang voor zij-instromers

Samen met de driehoek (school, opleiding én zij-instromer) van jouw partnerschap po, vo of mbo ga je onder begeleiding van Miranda Timmermans en Chris Kroeze al ontwerpend aan de slag met de ontwerpkit Bouwen aan een samenhangend curriculum voor het opleiden van leraren. Het resultaat is niet alleen een samenhangend curriculum-onderdeel voor je eigen opleiding, […]

Lees meer
07 okt
Utrecht
MBO
PO
VO
Werkconferentie | Opleiden met rijke taal: hoe doen we dit?

Het AOb Netwerk Opleiden van Leraren organiseert een inspirerende werkconferentie voor en door betrokkenen bij het opleiden van leraren (po, vo en mbo): schoolopleiders, stage- en werkplekbegeleiders/mentoren, lerarenopleiders op instituten (pabo’s en eerste- en tweedegraads opleidingen) en studenten. Voor leden en niet-AOb leden. De cijfers zijn schrikbarend. Bijna twee op de tien 15-jarigen is laaggeletterd. […]

Lees meer
13 okt
Utrecht
VO
Leernetwerk VO-raad | Begeleiding Startende Leraren

Het leernetwerk Begeleiding Startende Leraren van de VO-raad is ontwikkeld voor scholen die hun visie, beleid en programma voor de begeleiding van startende leraren willen (door)ontwikkelen of herzien. Deelnemende scholen krijgen inzicht in de manier waarop ze hun onderwijsvisie kunnen verbinden aan hun visie op de begeleiding van startende leraren. Tevens wordt er gewerkt aan […]

Lees meer
13 okt
Utrecht
MBO
PO
VO
Bijeenkomst I | Netwerk Huisacademies

Tijdens de Week van de Starter vindt van 09.30 – 12.00 uur bij De Utrechtse Stadsvrijheid  (Sophialaan 1 in Utrecht) de eerste bijeenkomst van het Netwerk Huisacademies in het schooljaar 2022/2023 plaats. Het thema van de bijeenkomst is de begeleiding van de starter. Klik hier om je aan te melden voor deze bijeenkomst. Er is […]

Lees meer
14 okt
Utrecht
MBO
PO
VO
Bijeenkomst #2 | Ontwikkeltraject Leren Onderzoeken Creëren Kwaliteitscultuur

Wat verstaan we onder kwaliteitscultuur bij Samen Opleiden? Wat onderneem je om er zicht op te krijgen en hoe kun je de kwaliteitscultuur in je partnerschap versterken? Nu we gaan werken met peer review en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsontwikkeling bij de partnerschappen komt te liggen, ontstaan er vragen ten aanzien van de kwaliteit van […]

Lees meer
03 nov
Utrecht
MBO
PO
VO
Najaarsbijeenkomst | Platform Samen Opleiden en Professionaliseren

Tijdens de goedgevulde bijeenkomst op 3 november 2022 in Utrecht komen zowel strategische- als opleidingsinhoudelijke vraagstukken aan de orde. In de ochtend is er volop aandacht voor Samen Opleiden en de rijke leeromgeving die partnerschappen creëren. In de middag staat het begeleiden van startende leraren centraal en samenwerking bij verdere professionalisering en loopbaanontwikkeling. Het programma […]

Lees meer
11 nov
Rotterdam
MBO
PO
Velon studiedag | Kansen voor alle leerlingen

Op vrijdag 11 november vindt de jaarlijkse Velon studiedag plaats in Rotterdam. Dit jaar is het thema “Kansen voor alle leerlingen”. Lerarenopleiders en de themagroepen van Velon organiseren workshops en presenteren inspirerende praktijkvoorbeelden. We gaan daarover graag met elkaar in gesprek. Er zijn bijdragen vanuit de organiserende instituten en het brede werkveld. Meer lezen & […]

Lees meer
16 nov
Online
MBO
PO
VO
Ontwikkelsessie | Interprofessioneel opleiden & Samen Opleiden

Aandacht voor interprofessioneel opleiden zal de komende jaren steeds meer vanzelfsprekend worden binnen de partnerschappen Samen Opleiden. Tijdens de ontwikkelsessie op woensdag 16 november halen we ervaringen van interprofessioneel opleiden op binnen partnerschappen, benoemen we vraagstukken en verzamelen we ingrediënten voor een advies aan OCW over het faciliteren van een bredere doelgroep dan aspirant leraren […]

Lees meer
23 nov
Online
MBO
PO
VO
Leernetwerk | Inductie binnen partnerschap Samen Opleiden

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren organiseert in 2022 drie sessies voor partnerschappen Samen Opleiden die stappen (willen) zetten in het samen vormgeven van inductie. Zowel partnerschappen po, vo als mbo kunnen hieraan deelnemen, waarbij de inschrijving in minimaal duo’s is: zowel iemand van het instituut als uit het werkveld. De bijeenkomsten zijn gepland op […]

Lees meer
07 dec
Utrecht
MBO
PO
VO
Bijeenkomst #3 | Ontwikkeltraject Leren Onderzoeken Creëren Kwaliteitscultuur

Wat verstaan we onder kwaliteitscultuur bij Samen Opleiden? Wat onderneem je om er zicht op te krijgen en hoe kun je de kwaliteitscultuur in je partnerschap versterken? Nu we gaan werken met peer review en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsontwikkeling bij de partnerschappen komt te liggen, ontstaan er vragen ten aanzien van de kwaliteit van […]

Lees meer
08 dec
Online
MBO
PO
VO
Velon-webinar | Samen opleiden en professionaliseren: Samen sterker

Dit webinar is onderdeel van een serie van vier webinars, gebaseerd op het boek ‘Vijftig jaar leraren opleiden’. De webinars zijn door Miranda Timmermans cadeau gedaan aan de leden van Velon, bij haar afscheid als voorzitter van de vereniging. Houd deze website en/of de website van Velon in de gaten voor de laatste informatie.

Lees meer
19 jan
Online
MBO
PO
VO
Bijeenkomst II | Netwerk Huisacademies

Steeds meer besturen hebben een eigen academie, kenniscentrum of ander platform om de professionalisering en kennisdeling binnen de organisatie een impuls te geven. Het landelijk Netwerk Huisacademies ondersteunt het delen van kennis en ervaring tussen academies. Er valt immers veel te leren van en met elkaar! Op donderdag 19 januari vindt de tweede bijeenkomst van […]

Lees meer
10 feb
Utrecht
MBO
PO
VO
Bijeenkomst #4 | Ontwikkeltraject Leren Onderzoeken Creëren Kwaliteitscultuur

Wat verstaan we onder kwaliteitscultuur bij Samen Opleiden? Wat onderneem je om er zicht op te krijgen en hoe kun je de kwaliteitscultuur in je partnerschap versterken? Nu we gaan werken met peer review en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsontwikkeling bij de partnerschappen komt te liggen, ontstaan er vragen ten aanzien van de kwaliteit van […]

Lees meer
11 apr
Utrecht
MBO
PO
VO
Save the date | De week van Samen Opleiden 2023

In 2023 vindt De week van Samen Opleiden plaats van 11 tot en met 13 april. Op de eerste dagen vinden er weer webinars plaats. Donderdag 13 april ontmoeten we elkaar fysiek bij het Spoorwegmuseum in Utrecht. Reserveer deze data alvast in je agenda!

Lees meer
13 apr
N.T.B.
MBO
PO
VO
Bijeenkomst III | Netwerk Huisacademies

Steeds meer besturen hebben een eigen academie, kenniscentrum of ander platform om de professionalisering en kennisdeling binnen de organisatie een impuls te geven. Het landelijk Netwerk Huisacademies ondersteunt het delen van kennis en ervaring tussen academies. Er valt immers veel te leren van en met elkaar! Op donderdag 13 april vindt de derde bijeenkomst van […]

Lees meer
08 jun
N.T.B.
MBO
PO
VO
Bijeenkomst IV | Netwerk Huisacademies

Steeds meer besturen hebben een eigen academie, kenniscentrum of ander platform om de professionalisering en kennisdeling binnen de organisatie een impuls te geven. Het landelijk Netwerk Huisacademies ondersteunt het delen van kennis en ervaring tussen academies. Er valt immers veel te leren van en met elkaar! Op donderdag 8 juni vindt de vierde bijeenkomst van […]

Lees meer