Agenda

17
apr
Utrecht

Themabijeenkomst ‘Samen Opleiden en zij-instroom’ | VO, MBO

Zij-instroomtrajecten krijgen steeds meer aandacht: om het lerarentekort te bestrijden, om de verbinding tussen arbeidsmarkt en scholen te verstevigen, om circulaire carrières mogelijk te maken. (Opleidings)scholen in VO en MBO zoeken manieren om zij-instromers een passend opleidingstraject te bieden. In deze themabijeenkomst staat centraal: 1. werken aan een brede toegankelijkheid van aantrekkelijke zij-instroomtrajecten; 2. versterken van de kwaliteit van zij-instroomtrajecten. Lees meer & aanmelden

vo
25
apr
Bunnik

Werkconferentie Zij-instroom I PO

Er zit een aanzienlijk potentieel onder werkenden die op dit moment geen leraar in het primair onderwijs of leraar in opleiding zijn, maar daar wel interesse in hebben. Het aantrekken van deze mensen is niet alleen interessant om het lerarentekort tegen te gaan; hun achtergrond en kennis van buiten draagt bij aan diversiteit in lerarenteams en kan zorgen voor vernieuwing. De wijze waarop studenten worden opgeleid binnen een opleidingsschool kan van meerwaarde zijn voor een zij-instroomtraject. Op 25 april 2018 organiseren de PO-Raad en het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren in afstemming met het ministerie van OCW en het Arbeidsmarktplatform PO de werkconferentie Zij-instroom waarin het draait om het delen van kennis en ervaring.  Lees meer & aanmelden

po
30
mei

Congres Samen Opleiden en Professionaliseren | PO, VO, MBO

Op woensdag 30 mei 2018 is het weer tijd voor het jaarlijkse congres over samen opleiden en professionaliseren voor de po-, vo- en mbo-sector! Ditmaal heten we u van harte welkom in Spant! te Bussum. Thema dit jaar is De kracht van samen opleiden en professionaliseren in netwerkstructuren’. Lees meer & aanmelden

po vo