Het Platform is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad en de lerarenopleidingen
Opleidingsschool van de maand

Regionale OpleidingsSchool Amstelland (ROSA)

Waar zijn jullie trots op?

De drie pijlers binnen ROSA zijn: ‘Samen opleiden’, ‘Samen professionaliseren’ en ‘Samen onderzoeken’. Om dit tot een succes te maken is draagkracht vanuit de hele opleidingsschool noodzakelijk, daarom hebben álle partners binnen ROSA een rol. Zo maken alle stuurgroepleden deel uit van één of meer werkgroepen om beleid voor te bereiden (visie en missie, financiën, kwaliteitszorg en professionalisering) en ontwikkelen schoolopleiders en instituutsopleiders samen thema’s en materialen die worden ingezet bij schoolgroepbijeenkomsten met studenten.

Bekijk school
Videoreeks

Videoreeks: Wie werken er samen in een opleidingsschool?

Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomend leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Wie er precies samenwerken? Dat ziet u in deze videoreeks van het Steunpunt Opleidingsscholen PO/VO.

Nieuw Deel 1 PO: Samen Opleiden in beeld PO

Deel 6 VO: Renate Buls, startend docent op het DR. Nassau College ISK in Assen

Deel 7 VO: Chris Kroeze, Lerarenopleider en Onderzoeker bij de HAN