Nieuws

po vo
Nieuws 20 juli 2021

Netwerk huisacademies | Gezamenlijk belang van professionalisering

Steeds meer besturen hebben een eigen academie, kenniscentrum of ander platform om de professionalisering en kennisdeling binnen de organisatie een […] Lees verder

po vo mbo
Nieuws 16 juli 2021

Actueel | Grote tevredenheid onder partnerschappen over Samen Opleiden en Professionaliseren

In het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs is veel tevredenheid over Samen Opleiden & Professionaliseren. Dat blijkt uit onderzoek dat […]

po vo mbo
Nieuws 8 juli 2021

28 september 2021 | Webinar leraren en passend onderwijs in de klas

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren organiseert samen met het Steunpunt Passend Onderwijs een drietal webinars over dilemma’s die er […]

po vo mbo
Nieuws 1 juli 2021

Laatste plaatsen! | Ontwerpnetwerk Een curriculum in samenhang

De organisatie van uw partnerschap Samen Opleiden staat en de samenwerking is intensief. Er is ruimte om volgende stappen te […]

po vo mbo
Nieuws 25 juni 2021

18 november 2021 | Informatiebijeenkomst aangepaste werkwijze Peer Review

Op donderdag 18 november 2021 vindt van 09.00 tot 11.00 uur een digitale informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst lichten Miranda […]

po vo mbo
Nieuws 23 juni 2021

13 oktober 2021 | Themabijeenkomst ‘Kwaliteitscultuur bij Samen Opleiden’

Wat zijn elementen van een sterke kwaliteitscultuur bij Samen Opleiden, en hoe kun je die realiseren in je eigen partnerschap? […]

po vo mbo
Nieuws 21 juni 2021

Nieuw | Werkomgeving inclusieve cultuur opleidingen

Voor het bevorderen van diversiteit in opleidingen De werkomgeving inclusieve cultuur ondersteunt opleidingen om systematisch te werken aan een cultuur […]

po vo mbo
Nieuws 18 juni 2021

Kwaliteitsreeks | Drie nieuwe katernen over professionalisering

Vanuit het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren zijn er drie nieuwe katernen gepubliceerd over de professionalisering van (startende) leraren en […]

po vo mbo
Nieuws 18 juni 2021

Kennisvlog #1 | Ontwikkelingsgericht werken: Naar een theoriegestuurde onderwijspraktijk

De kennisvlogs van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren zijn bedoeld om de kennisdeling omtrent het opleiden en professionaliseren van […]

po vo mbo
Nieuws 18 juni 2021

Werkbijeenkomsten | Groei van Samen Opleiden

Het Platform ondersteunt partnerschappen, scholen/besturen en lerarenopleidingen graag bij bun ontwikkelingen. Wij organiseren een serie werkbijeenkomsten voor partnerschappen die stappen […]