Nieuws

po vo mbo
Nieuws 18 februari 2020

17 april 2020 | Themabijeenkomst ‘Samen werken aan een gezamenlijk opleidingsprogramma’

Visie, ontwerp en uitvoering Samen opleiden betekent onder meer een gezamenlijk opleidingsprogramma, zoals ook verwoord in het nieuwe kwaliteitskader. Op […] Lees verder

vo
Nieuws 17 februari 2020

Rapport | Behoefte aan breed gedragen visie op begeleiding startende leraren

Scholen hebben behoefte aan een breed gedragen visie op de begeleiding van startende leraren. Starters zelf ervaren weinig ruimte voor […]

po vo mbo
Nieuws 14 februari 2020

Actueel | Voorgenomen aanpassing van financieringsmodel opleidingsscholen

De afgelopen twee jaar is in bestuurlijk overleg tussen OCW en de vijf sectorraden (PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en […]

po vo mbo
Nieuws 14 februari 2020

27 maart & 2 april | Informatiebijeenkomsten Kwaliteitskader en nieuwe financieringsmodel

Om alle betrokkenen bij Samen Opleiden & Professionaliseren te informeren, organiseert het Platform gedurende 2020 een aantal informatiebijeenkomsten over het […]

po vo mbo
Nieuws 12 februari 2020

Intervisie | Voor coördinatoren partnerschappen 2020

‘Projectleiders, coördinatoren, directeuren van partnerschappen Samen Opleiden: wat zijn uw concerns?’ Bij partnerschappen Samen Opleiden staat professionalisering hoog op de […]

po
Nieuws 12 februari 2020

Regio van de maand PO | Partnerschap Samen Opleiden Twente Oost

Onderzoekend vermogen versterken Deze maand staat Stichting Brigantijn centraal, een bestuur met 18 po-scholen in Twente. De stichting maakt deel […]

po
Nieuws 12 februari 2020

Nieuw | Platform Samen Onderzoeken

Scholen, schoolbesturen, universiteiten en hogescholen werken op tal van plekken samen om met kennis en wetenschappelijk onderzoek het onderwijs ‘evidence […]

po vo mbo
Nieuws 12 februari 2020

Congres | De lerende leraar in de schijnwerpers | 3 juni 2020

Samen opleiden, begeleiden en professionaliseren De lerende leraar is de eerste waarborg in het nieuwe Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie. […]

po vo mbo
Nieuws 12 februari 2020

Gezocht | Commissieleden Peer Review DUS-I

Het nieuwe kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie is in januari 2020 vastgesteld. Dit kader gaat gebruikt worden om de kwaliteit […]

po vo mbo
Nieuws 11 februari 2020

Leren van en met elkaar? Neem deel aan het koppeltraject!

Gaat uw opleidingsschool een subsidieaanvraag indienen om aspirant-opleidingsschool te worden? Is uw aspirant-opleidingsschool volop in ontwikkeling en werkt u toe […]