Nieuws

po
Nieuws 16 september 2018

VSLS-opbrengsten van de HUpabo ITT digitaal beschikbaar

Binnen het vierjarige project ‘versterking samenwerking opleiding en scholen’ van de HUpabo ITT  hebben schoolopleiders, instituutsopleiders, onderzoeksdocenten en experts in […]

Lees verder
po vo mbo
Nieuws 11 september 2018

Toekomst samen opleiden: bestuurlijk overleg en landelijke ontwikkelingen

Op landelijk niveau overleggen ministerie van OCW, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen (VH) en Vereniging van Universiteiten (VSNU), over […]

vo
Nieuws 10 september 2018

Startwijzer VO: aan de slag met de begeleiding van startende leraren

Goed nieuws voor VO-scholen die willen investeren in versterking van begeleiding van startende leraren: de Startwijzer is nu ook voor […]

po
Nieuws 10 september 2018

Publicatie Zij-instroom. Een gedeelde verantwoordelijkheid van scholen en opleidingen

De nieuwste publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren PO staat geheel in het teken van zij-instroom. Een belangrijk […]

po vo mbo
Nieuws 7 september 2018

5 november: NIEUW Intervisie voor coördinatoren opleidingsscholen

Projectleiders, coördinatoren, directeuren van opleidingsscholen: wat zijn uw concerns? Bij partnerschappen Samen Opleiden staat professionalisering hoog op de agenda: daarbij […]

vo
Nieuws 6 september 2018

Regio van de maand VO | Flevoland

“Studenten behouden voor onze regio” Partnerschappen geven het samen opleiden allemaal op hun eigen manier vorm en inhoud. In deze […]

po vo
Nieuws 4 september 2018

10 oktober: Themabijeenkomst ‘Verbinden van passend onderwijs en opleidingsscholen’

Passend onderwijs vraagt om het vergroten van kennis en kunde rond het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Om duurzaam aan […]

po vo mbo
Nieuws 4 september 2018

31 januari: Themabijeenkomst ‘Integrale kwaliteitsontwikkeling; hoe kán het ook anders!’

Bij samen opleiden draait het om de kwaliteit van de opleiding, de kwaliteit van de leraar en uiteindelijk om de […]

po vo mbo
Nieuws 3 september 2018

BLOG Samen opleiden: Studentevaluaties

Mariëlle Theunissen is sinds 2016 lector Samen Opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam en houdt een blog bij […]

po vo
Nieuws 27 augustus 2018

Onderzoek naar loopbanen van leraren: inspiratie voor lerarenopleidingen en scholen

Voion heeft onderzoek laten doen naar de verschillende rollen en vormen van docentschap die leraren in het vo kunnen vervullen, […]

  • Pagina 1 van 24
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...