Nieuws

mbo
Nieuws 18 oktober 2021

11 november 2021 | Netwerkbijeenkomst mbo ‘De meerwaarde van het samen opleiden’

Op donderdag 11 november vindt de netwerkbijeenkomst ‘De meerwaarde van het samen opleiden’ plaats bij ROC Mondriaan in Den Haag […] Lees verder

po vo mbo
Nieuws 18 oktober 2021

22 november 2021 | Informatiebijeenkomst Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen en Samen Opleiden

Het ministerie van OCW sloot in oktober 2020 met de Vereniging Hogescholen (VH) en Vereniging Universiteiten (VSNU) een bestuursakkoord met […]

po vo
Nieuws 7 oktober 2021

Terugblik | Webinar ‘Loopbaanontwikkeling vanuit het perspectief van de leraar’

Ter ere van ‘De dag van de leraar’ verzorgden Marco Snoek en Erik Ex een webinar over de vraag hoe […]

po vo
Nieuws 6 oktober 2021

www.loopbaanleraren.nl | Ondersteuning bij de loopbaanontwikkeling van leraren

De VO-Raad, Voortgezet Leren, het project Leraar in Amsterdam: Een kleurrijk beroep en het lectoraat Leren & Innoveren van de […]

po vo mbo
Nieuws 6 oktober 2021

Save the date | De week van Samen Opleiden 2022

‘Krachtig partnerschap’, hét thema van De week van Samen Opleiden 2022! Een week vol sprekers, sessies, podcasts en webinars. Van […]

po vo mbo
Nieuws 5 oktober 2021

5 oktober 2021 | Webinar ‘Loopbaanontwikkeling vanuit het perspectief van de leraar’

Ter ere van ‘De dag van de leraar’ verzorgen Marco Snoek en Erik Ex vandaag van 14.00 – 15.00 uur […]

po vo mbo
Nieuws 4 oktober 2021

Toolkit | Samen innoveren in een innovatieteam

Samenwerken aan een innovatief vraagstuk, met collega’s uit andere scholen, eventueel met studenten, onderzoekers, opleiders of mensen uit andere sectoren. […]

po vo mbo
Nieuws 1 oktober 2021

Werkomgeving inclusieve cultuur | Voor het bevorderen van diversiteit in scholen

Leraren hebben een inclusieve cultuur nodig waarbij ze zich gewaardeerd voelen om wie ze zijn. Als een school de interne […]

po vo mbo
Nieuws 1 oktober 2021

Dag van de lerarenopleider | Geen taartje maar kaartje

Vanuit een gezamenlijk initiatief van verschillende vakverenigingen en de beroepsvereniging van lerarenopleiders Velon, is het initiatief ontstaan om éénmaal per […]

po vo mbo
Nieuws 29 september 2021

Loopbaancompetentietool | Invloed hebben op je loopbaan

De loopbaancompetentietool, ontwikkeld door Marinka Kuipers, helpt leraren om hun loopbaan te beïnvloeden. Eerst kies je de loopbaansituatie of het […]