Nieuws

po vo mbo
Nieuws 22 september 2020

De week van Samen Opleiden | De lerende leraar in de schijnwerpers

Van 5 tot en met 9 oktober 2020 staat in De week van Samen Opleiden de lerende leraar in de […] Lees verder

vo
Nieuws 21 september 2020

Vacature | Projectleider Meerwegen Opleidingsschool 0,5 FTE

Meerwegen Opleidingsschool (MOS) is per direct op zoek naar een projectleider. Binnen de MOS heeft de Meerwegen scholengroep de handen […]

po vo mbo
Nieuws 4 september 2020

Actueel | Pilot ‘Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’: leraren aan het woord

Sinds oktober 2019 hebben onderwijsprofessionals die verbonden zijn aan het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs, een […]

po vo mbo
Nieuws 1 september 2020

Actueel | Wijzigingen Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

Onderstaande tekst is door het Ministerie van OCW opgesteld als toelichting op de wijzigingen van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen. […]

po vo mbo
Nieuws 19 augustus 2020

Actueel | Aanpassing van financieringsmodel opleidingsscholen

Onderstaand bericht is een aanvulling op de eerdere communicatie van het Ministerie van OCW over de voorgenomen aanpassing van financieringsmodel […]

vo
Nieuws 18 augustus 2020

28 september 2020 | Inspiratiebijeenkomst ‘De veranderende rol van de leraar’

Het onderwijs is bezig vorm te geven aan concepten waarin het leren, de zelfsturing en talentontwikkeling van de leerling centrale […]

po vo mbo
Nieuws 21 juli 2020

Werk- en leeromstandigheden van leraren in beeld

TALIS (Teaching and Learning International Survey) is een internationaal, grootschalig onderzoek naar leraren, schoolleiders en de leeromgeving op scholen. Aan […]

po vo mbo
Nieuws 17 juli 2020

Podcast Samen Opleiden | #3 Sectoroverstijgend Samen Opleiden

Partnerschappen zijn niet meer weg te denken als het gaat om het opleiden van leraren. Sámen opleiden is de standaard […]

vo
Nieuws 17 juli 2020

29 oktober 2020 | Themabijeenkomst ‘Van waarde: startende leraren in de lerende schoolorganisatie’

Door de begeleiding van startende leraren goed te verankeren in de schoolorganisatie kan de koppeling worden gemaakt met bredere organisatievraagstukken, […]

po
Nieuws 16 juli 2020

26 november 2020 | Online slotbijeenkomst rondom Samen Opleiden PO en Covid-19: Lessons Learned

Op donderdag 26 november 2020 van 09.00 uur tot 10.30 uur organiseert het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren PO een […]