Nieuws

vo
Nieuws 11 juli 2019

Leernetwerk onderzoek | Breng – de voordelen van – onderzoek uw school in!

Onderzoek in de school, door studenten en docenten, draagt bij aan zowel de ontwikkeling van het onderwijs binnen de school […] Lees verder

po vo mbo
Nieuws 4 juli 2019

Publicatie | Handreiking opstellen ontwikkelplan en beleidsdocument aspirant opleidingsscholen

Nieuwe en niet door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekostigde opleidingsscholen voor po, vo en mbo, kunnen […]

po vo mbo
Nieuws 3 juli 2019

Actueel | Kwaliteitszorg Samen Opleiden & Inductie

In de nieuwsbrief van 2 april en 13 mei informeerden wij u over de landelijke ontwikkelingen rond kwaliteitszorg van samen […]

vo
Nieuws 2 juli 2019

9 oktober | Masterclass ‘Leiding geven aan leren’

De schoolleider is na de leraar de belangrijkste actor om het leren van leerlingen te stimuleren. Schoolleiders doen dat indirect. […]

vo
Nieuws 2 juli 2019

4 oktober | Uitwisselingsbijeenkomst ‘Kwaliteit samen opleiden’

Het succes van een opleidingsschool hangt nauw samen met de inrichting van de kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur. Hoe borg je […]

po vo mbo
Nieuws 29 juni 2019

BLOG Einde lectoraat

Mariëlle Theunissen is sinds 2016 lector Samen Opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam en houdt een blog bij […]

po vo mbo
Nieuws 27 juni 2019

18 september | Werkbijeenkomst II ‘Ontwikkelplan toekomstige aspirant opleidingsscholen’

Op 10 mei jl. heeft het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor partnerschappen die overwegen een subsidieaanvraag […]

po vo
Nieuws 25 juni 2019

Doe mee met het ontwerpnetwerk ‘een curriculum in samenhang’

De structuur van uw partnerschap staat. De samenwerking is intensief. En is het nu tijd om het curriculum voor samen […]

po
Nieuws 17 juni 2019

Video | Model ‘Samen Opleiden in Amsterdam’

Opleidingsscholen actief aan de slag om gezamenlijk de kwaliteit van opleiden te borgen De pabo van de Hogeschool van Amsterdam […]

po vo mbo
Nieuws 16 juni 2019

BLOG Doorgaande professionele ontwikkeling

Mariëlle Theunissen is sinds 2016 lector Samen Opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam en houdt een blog bij […]