Nieuws

po vo mbo
Nieuws 22 november 2021

Terugblik webinar | Samen innoveren met impact

Tijdens het webinar ‘Samen innoveren met impact’ op 19 november 2021 jl. vertelden Henderijn Heldens en Anje Ros over de […] Lees verder

po vo mbo
Nieuws 15 november 2021

Blogs Expeditie Lerarenagenda | Adaptief vermogen in de context van het veranderende beroepsbeeld

Expeditie Lerarenagenda onderzoekt hoe leraren, teams, scholen, opleidingen en beleid navigeren naar het toekomstig leraarschap van morgen. In het eerste […]

vo
Nieuws 11 november 2021

BSL-Ontwerptool | Ondersteuning bij het ontwerp van een effectief 3-jarig inductiearrangement

De BSL-Ontwerptool helpt scholen in kaart te brengen aan welke criteria voor een goede begeleiding van startende leraren wordt voldaan […]

po vo
Nieuws 10 november 2021

Kwaliteitsinstrument | Doorontwikkeling Zelfevaluatiekader Samen Opleiden

Binnen Samen Opleiden is de kwaliteit van de werkplekleeromgeving van groot belang. Om die kwaliteit te borgen is, op basis […]

po vo mbo
Nieuws 5 november 2021

Dag van de Lerarenopleider | Lerarenopleiders in het zonnetje

Het is vandaag de Dag van de Lerarenopleider! Een initiatief van Velon en verschillende beroeps- en vakverenigingen. Velon vraagt scholen, […]

po vo mbo
Nieuws 5 november 2021

Dag van de lerarenopleider | Opleiders aan het woord

Binnen het partnerschap Noord-Hollandse Samenscholing leren studenten, leerkrachten, opleiders en onderzoekers van en met elkaar, in onderlinge afhankelijkheid en gelijkwaardigheid. […]

po
Nieuws 2 november 2021

Rapport | De ontmoeting tussen onderwijs en onderzoek

Onderwijs en onderzoek optimaal met elkaar verbinden, dat is het doel van het programma ‘Versterking Kennisinfrastructuur’ dat in 2019 van […]

po vo mbo
Nieuws 1 november 2021

16 december 2021 | Kennisdelingssessie ‘Zij-instroom en Samen Opleiden’

NB Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar. U kunt zich inschrijven voor de wachtlijst door dit formulier in te […]

mbo
Nieuws 1 november 2021

Regio van de maand | Opleidingsschool ROC Friese Poort en Hogeschool NHL-Stenden

“Theorie en praktijk zijn hier innig met elkaar verweven” Partnerschappen geven het Samen Opleiden op hun eigen manier vorm en […]

po vo mbo
Nieuws 1 november 2021

Podcast Samen Opleiden | #6 Ondernemen en vernieuwen

In deze inspirerende aflevering vertellen Anna van Vliet en Luuk Thissen, twee startende leraren, over de vernieuwende initiatieven die zij […]