Kwaliteitscultuur

Als er sprake is van een kwaliteitscultuur hebben alle betrokken binnen het partnerschap Samen Opleiden oog voor kwaliteit en wordt vanuit een gedeelde visie in een open dialoog met alle actoren gewerkt aan de verbetering van kwaliteit binnen het partnerschap. Dit betekent dat regelmatig een open gesprek wordt gevoerd over aandachtspunten, waarin het geven en ontvangen van feedback centraal staat.

Dossier | Kwaliteitskader & peer review

Het Kwaliteitskader Samen Opleiden beschrijft de basiskwaliteit van Samen Opleiden en Inductie en geeft partnerschappen handvatten voor de verdere ontwikkeling hiervan. In dit dossier hebben we de informatie over het kwaliteitskader en de peer review gebundeld, zoals een webinar, handreiking, een podcast en verschillende relevante links en publicaties.

Naar dossier

Doorzoek kennisbank

Type
Sector
Platform publicatie

Filter op onderwerp

18 resultaten
Video's & podcasts
1 februari 2024

In dit webinar gaat Miranda Timmermans, lid van de schrijfgroep en lector Samen Opleiden & Professionaliseren aan de Marnixacademie, in op de ontwikkelingsgerichte peer review, de duiding van de waarborgen en de meerwaarde van dialogische gespreksvoering. Het webinar is in eerste instantie bedoeld voor de panelleden van het bezoekend panel, maar is ook interessant en […]

Tools & scans
6 maart 2023

De rol van de schoolleider is een belangrijke schakel binnen het Samen Opleiden & Professionaliseren op de opleidingsschool. Deze dialoogkaart voor partnerschappen po helpt bij het bewust maken van de rol die een schoolleider heeft bij Samen Opleiden. Welke kansen zijn er vanuit Samen Opleiden voor de school?

Video's & podcasts
12 december 2022

In het kader van de pilot Ontwikkelingsgerichte Peer Review organiseerden vier partnerschappen in november een peer reviewdag waarin de eigen ontwikkelvragen centraal stonden. Peers vanuit twee verschillende partnerschappen kwamen op bezoek om mee te denken, vragen te stellen, uit te wisselen, om zo met elkaar tot leren te komen. Bij SCOPE Samen Opleiden hebben we […]

Praktijkvoorbeelden & interviews
16 november 2022

n juni 2022 organiseerde het partnerschap School of Education een midterm review. Er werd gekozen voor een bijzondere vorm: een markt met themakraampjes. Programmaleider Irene Doornbos en panellid Pascale Lucassen vertellen over de organisatie en opbrengsten.

Praktijkvoorbeelden & interviews
7 april 2022

Op 26 januari 2021 hebben Dirkje Zwama van partnerschap Arnhem & Achterhoek en Pettra van Beveren van de Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA) meegedaan aan de pilot rondom ontwikkelingsgerichte peer reviews. Een jaar later zitten ze weer bij elkaar. Dit keer in een peer review die ze zelf hebben georganiseerd.

Praktijkvoorbeelden & interviews
1 november 2021

Ruim anderhalf jaar geleden, in maart 2020, kreeg de aspirant Meerwegen Opleidingsschool (MOS) een negatieve beoordeling van de NVAO. Inmiddels is de aspirant-status weer toegekend en gaat de MOS nogmaals vol vertrouwen op voor erkenning. Hoe bereidt de opleidingsschool zich hierop voor?

Publicaties & links
14 december 2020

Herijkte versie van het Landelijk Raamwerk Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG), dat formeel is vastgesteld door de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad. Doel van het PDG-traject is dat vakbekwame beroepsbeoefenaren zich als zij-instromer kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo.

Video's & podcasts
4 oktober 2020

In deze eerste aflevering van onze Podcast Samen Opleiden spreekt host Joep Stassen met twee deskundigen die hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van het landelijke kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie: Edmée Suasso van Hogeschool Saxion en Bob Koster van Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

Video's & podcasts
4 oktober 2020

Deze aflevering van de Podcast Samen Opleiden schijnt een licht op een belangrijke bouwsteen van dat kwaliteitskader: de peer review, uit te voeren door bekwame, onafhankelijke en constructief kritische mensen die hetzelfde werk doen. Gastheer Joep Stassen praat hierover met Miranda Timmermans, Lector Leerkracht bij Avans Hogeschool en Rinske Stelwagen, adviseur in het mbo-veld.

Praktijkvoorbeelden & interviews
20 maart 2019

In dit artikel aandacht voor de praktijk van kwaliteitsborging van twee opleidingsscholen: de DAM en Friesland College-NHL Stenden. Wat is de visie op kwaliteit en kwaliteitsborging van beide opleidingsscholen? En welke aanpak hebben zij gekozen om de kwaliteit te borgen?