PO

Dialoogkaart | Schoolleider versterkt in beeld bij Samen Opleiden

De rol van de schoolleider is een belangrijke schakel binnen het Samen Opleiden & Professionaliseren op de opleidingsschool. Deze dialoogkaart voor partnerschappen po helpt bij het bewust maken van de rol die een schoolleider heeft bij Samen Opleiden. Welke kansen zijn er vanuit Samen Opleiden voor de school?

Kwaliteitscultuur

Als er sprake is van een kwaliteitscultuur hebben alle betrokken binnen het partnerschap Samen Opleiden oog voor kwaliteit en wordt vanuit een gedeelde visie in een open dialoog met alle actoren gewerkt aan de verbetering van kwaliteit binnen het partnerschap. Dit betekent dat regelmatig een open gesprek wordt gevoerd over aandachtspunten, waarin het geven en ontvangen van feedback centraal staat.

Bekijk thema