Kwaliteitskader & peer review

Kwaliteitskader

Kwaliteitskader Samen Opleiden & peer review

Het Kwaliteitskader Samen Opleiden beschrijft de basiskwaliteit van Samen Opleiden en Inductie en geeft partnerschappen handvatten voor de verdere ontwikkeling hiervan. De basiskwaliteit wordt aangetoond aan de van vier waarborgen: de lerende leraar, de leeromgeving, de organisatie en de kwaliteitscultuur. In dit dossier hebben we de informatie over het kwaliteitskader en de peer review gebundeld, zoals een webinar, een podcast en verschillende relevante links en publicaties.

Ontwikkelingsgerichte peer review

Handreiking | Ontwikkelingsgerichte peer review

Erkende partnerschappen Samen Opleiden voeren elke zes jaar een ontwikkelingsgerichte peer review uit aan de hand van de waarborgen uit het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie. Dit is een voorwaarde voor subsidietoekenning conform de regeling. Het systeem van peer review komt voort uit het perspectief van gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, schoolbesturen en opleidingen voor kwaliteitsontwikkeling van de partnerschappen. In onze uitgebreide online handreiking lees je alles wat je wilt weten over het proces en de ondersteuning hierbij vanuit de Peer Review Planner.

Webinars

Webinars | Kwaliteitskader & peer review

In deze reeks webinars geeft Miranda Timmermans, , lid van de schrijfgroep en lector Samen Opleiden & Professionaliseren aan de Marnixacademie, tekst en uitleg bij het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Professionaliseren, de beoordelingsgerichte peer review en de ontwikkelingsgerichte peer review.

Webinar | Ontwikkelingsgerichte peer review & Dialogische gespreksvoering

In dit webinar gaat Miranda Timmermans in op de ontwikkelingsgerichte peer review, de duiding van de waarborgen en de meerwaarde van dialogische gespreksvoering. Het webinar en de bijbehorende presentatie zijn in eerste instantie bedoeld voor de panelleden van het bezoekend panel, maar is ook interessant en helpend voor het ontvangend partnerschap.

Webinar | Beoordelingsgerichte peer review

Aspirant-partnerschappen nemen vier jaar na de toekenning van de aspirantstatus deel aan een beoordelingsgerichte peer review. In deze video licht Miranda Timmermans toe hoe de werkwijze van de beoordelende peer review eruit ziet. Op de website van DUS-I vind je de uitgewerkte criteria voor de basiskwaliteit Samen Opleiden en de beoordelingsprocedure.

Webinar | Kwaliteitskader en werkwijze peer review

In het eerste webinar uit de reeks (2022) gaat Miranda Timmermans uitgebreid in op de totstandkoming en inhoud van het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en de aangepaste werkwijze voor de ontwikkelingsgerichte en beoordelingsgerichte peer reviews.

Kennisbank

Kennisbank

5 resultaten
Praktijkvoorbeelden & interviews
16 november 2022

n juni 2022 organiseerde het partnerschap School of Education een midterm review. Er werd gekozen voor een bijzondere vorm: een markt met themakraampjes. Programmaleider Irene Doornbos en panellid Pascale Lucassen vertellen over de organisatie en opbrengsten.

Video’s & podcasts
18 januari 2022

De ontwikkelingsgerichte peer review: in deze nieuwe aflevering van onze podcast Samen Opleiden vertellen Chris Kroeze en Dirkje Zwama over hun inzichten en ervaringen op basis van de pilots peer review die in 2021 plaatsvonden.

Publicaties & links
18 januari 2022

Het kwaliteitskader beschrijft de basiskwaliteit van Samen Opleiden en Inductie en geeft partnerschappen handvatten voor de verdere ontwikkeling hiervan. Aan de hand van het kwaliteitskader organiseren partnerschappen peer reviews.

Publicaties & links
18 januari 2022

In de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen (2019) lees je meer over de wijze waarop het kwaliteitskader en de werkwijze van peer review gekoppeld zijn aan de subsidieverstrekking. In juli 2022 zijn enkele wijzigingen in de regeling gepubliceerd.

Praktijkvoorbeelden & interviews
7 april 2022

Op 26 januari 2021 hebben Dirkje Zwama van partnerschap Arnhem & Achterhoek en Pettra van Beveren van de Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA) meegedaan aan de pilot rondom ontwikkelingsgerichte peer reviews. Een jaar later zitten ze weer bij elkaar. Dit keer in een peer review die ze zelf hebben georganiseerd.

Nieuws

Nieuws

MBO
PO
VO
Nieuw | Handreiking Ontwikkelingsgerichte Peer Review
MBO
PO
VO
Eerste edities | Ontwikkelingsgerichte peer review
Actueel | Beoordelingsgerichte peer review voor aspirant-partnerschappen gestart in 2019
Meer nieuws artikelen