Kwaliteitskader & peer review

Kwaliteitskader

Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review

Op 13 december 2021 hebben de bestuurders van de vijf sectorraden en OCW hun akkoord gegeven aan het bijgestelde Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review. Het kwaliteitskader beschrijft de basiskwaliteit van Samen Opleiden en Inductie en geeft partnerschappen Samen Opleiden handvatten voor de verdere ontwikkeling hiervan. Op deze pagina hebben we de informatie over het kwaliteitskader en de peer review gebundeld, zoals een webinar, een podcast en verschillende relevante links en publicaties.

Peer review

Ontwikkelingsgerichte peer review

Erkende partnerschappen Samen Opleiden voeren elke zes jaar een ontwikkelingsgerichte peer review uit aan de hand van de waarborgen uit het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie. Dit is een voorwaarde voor subsidietoekenning conform de regeling. Het systeem van peer review komt voort uit het perspectief van gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, schoolbesturen en opleidingen voor kwaliteitsontwikkeling van de partnerschappen.

Beoordelingsgerichte peer review

Aspirant-partnerschappen nemen vier jaar na de toekenning van de aspirantstatus deel aan een beoordelingsgerichte peer review, georganiseerd vanuit DUS-I. In deze video licht Miranda Timmermans, voorzitter van de commissie peer review, toe hoe de werkwijze van de beoordelende peer review eruit ziet. Op de website van DUS-I vind je de uitgewerkte criteria voor de basiskwaliteit Samen Opleiden en de beoordelingsprocedure.

Kennisbank

Kennisbank

4 resultaten
Praktijkvoorbeelden & interviews
16 november 2022

n juni 2022 organiseerde het partnerschap School of Education een midterm review. Er werd gekozen voor een bijzondere vorm: een markt met themakraampjes. Programmaleider Irene Doornbos en panellid Pascale Lucassen vertellen over de organisatie en opbrengsten.

Publicaties & links
18 januari 2022

Het kwaliteitskader beschrijft de basiskwaliteit van Samen Opleiden en Inductie en geeft partnerschappen handvatten voor de verdere ontwikkeling hiervan. Aan de hand van het kwaliteitskader organiseren partnerschappen peer reviews.

Publicaties & links
18 januari 2022

In de nieuwe Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen (juli 2019) lees je meer over de wijze waarop het kwaliteitskader en de werkwijze van peer review gekoppeld zijn aan de subsidieverstrekking. In juli 2021 zijn enkele wijzigingen in de regeling gepubliceerd.

Praktijkvoorbeelden & interviews
7 april 2022

Op 26 januari 2021 hebben Dirkje Zwama van partnerschap Arnhem & Achterhoek en Pettra van Beveren van de Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA) meegedaan aan de pilot rondom ontwikkelingsgerichte peer reviews. Een jaar later zitten ze weer bij elkaar. Dit keer in een peer review die ze zelf hebben georganiseerd.

Video & podcasts

Video & podcasts

Webinar | Kwaliteitskader en werkwijze peer review

Webinar door Miranda Timmermans, lid van de schrijfgroep en lector Samen Opleiden & Professionaliseren aan de Marnixacademie, over het Kwaliteitskader en de aangepaste werkwijze peer review.

Podcast Samen Opleiden | #7 Ontwikkelingsgerichte peer review

De ontwikkelingsgerichte peer review: in deze nieuwe aflevering van onze podcast Samen Opleiden vertellen Chris Kroeze (expert Samen Opleiden) en Dirkje Zwama (programmaleider partnerschap Arnhem & Achterhoek) over hun inzichten en ervaringen op basis van de pilots peer review die in 2021 plaatsvonden. Peer review blijkt een nuttig middel om wat je als partnerschap doet in een breder perspectief te plaatsen, te zien wat goed gaat en mogelijkheden voor verbetering te ontdekken. Je onderzoekt, spiegelt aan, leert van en met elkaar.

Model
MBO
PO
VO
Model | Ontwikkelingsgerichte peer review
Dit model is bedoeld om een totaalbeeld te geven van het proces van de ontwikkelingsgerichte peer review voor erkende partnerschappen. Het model schetst in de binnenste cirkel de essentie van de peer review met daaromheen de organisatie en de nodige middelen en informatie. Door op de vakken te klikken in de verschillende lagen van de cirkel komt de gewenste informatie in beeld. Bekijk het dossier Kwaliteitskader & peer review voor meer informatie.
Nieuws

Nieuws

VO
Interview | Interne audit inspireert en stimuleert
MBO
PO
VO
Ontwikkelingsgerichte peer review | Eerste ervaringen pilots
MBO
PO
VO
Update | Kwaliteitskader & peer review
Meer nieuws artikelen