MBO
PO
VO

Actueel | Vijftien nieuwe erkende partnerschappen Samen Opleiden

Na bijna vier jaar bouwen aan een stevige basis voor Samen Opleiden, hebben de aspirant-partnerschappen die gestart zijn in 2019 in april en mei deelgenomen aan de beoordelingsgerichte peer review. De afgelopen weken liep de spanning op hoe de beoordeling eruit zou zien van deze 16 partnerschappen. Als Platform kunnen we melden dat 15 partnerschappen door de beoordelingscommissie Peer Review een positieve beoordeling hebben ontvangen. Zij hebben met hun dossier en op de bezoekdag Peer Review kunnen aantonen voor welke kwaliteit zij staan. Nog één partnerschap zal de komende twee jaar de gelegenheid krijgen om verder zichtbaar te maken hoe het Samen Opleiden voldoet aan de basiskwaliteit. Vanuit het Platform wensen we alle partnerschappen veel succes en plezier met de doorontwikkeling.  

Aspirant-partnerschappen Samen Opleiden nemen vier jaar na de toekenning van de aspirantstatus deel aan een beoordelingsgerichte peer review, georganiseerd vanuit DUS-I. Voor de beoordelingsgerichte peer review levert elk aspirant-partnerschap een dossier aan waarover zij tijdens de bezoekdag in gesprek gaat met een panel van drie experts van de commissie beoordelingsgerichte peer review en een secretaris van DUS-I. Het panel beoordeelt op basis van het dossier en de gesprekken of de aspirant-opleidingsschool de basiskwaliteit gerealiseerd heeft op de vier waarborgen zoals beschreven in het Kwaliteitskader Samen Opleiden en Inductie. Bekijk ons dossier voor meer informatie over het kwaliteitskader en de (beoordelingsgerichte) peer review.

Overzicht nieuwe erkende partnerschappen

PO

VO

MBO

Gerelateerde berichten