Logo: Opleidingsschool Noordermarke
VO

Opleidingsschool Noordermarke

Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Als metafoor voor Noordermarke hebben we het speelveld: hier mag de student dingen uitproberen, oefenen en fouten maken. Ons docentbeeld hebben we samengevat in drie pijlers: nieuwsgierigheid (vragen stellen, onderzoeken, verschillen zien, verder kijken), beweging (blijven ontwikkelen, innoveren, uitdagen, inspireren) en samenspel (contact maken, samen werken, samen leren, plezier maken). We bespreken en delen met alle betrokkenen wat die pijlers voor ieder van ons betekenen, zodat ze breed gedragen worden. Kenmerkend is verder dat we willen dat onze studenten zich breed oriënteren op het beroep van leraar. Daarbij vinden we de ontmoeting erg belangrijk: in bijvoorbeeld onderwijscafés, themabijeenkomsten en de dagstart en dagafsluitingen in ons eerstejaars BOS-traject.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Elke school heeft een vaste schoolopleider en instituutsopleider die als tandem opereren. Ook ontwikkelen ze samen het curriculum en scholen ze gezamenlijk de werkplekbegeleiders op de stagescholen bij. In de verschillende overleggen en in verschillende werkgroepen werken we intensief met elkaar samen. We hebben heterogene werkgroepen. De begeleiding en beoordeling van de student vindt plaats in de driehoek student-school-instituut. We hebben zelf rolbeschrijvingen van de verschillende geledingen gemaakt en die goed op elkaar afgestemd.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • In samenwerking met het lectoraat Onderwijsvernieuwing en ICT van Windesheim zijn we op dit moment bezig met een pilot ‘Vakdidactisch redeneren’. Deze manier van denken willen we de komende jaren verder ontwikkelen binnen alle scholen van Noordermarke.
  • We investeren in de professionalisering van de opleidingsteams op de scholen om de kwaliteit van het samen opleiden nog meer te borgen.
  • We gaan de studenten nog meer te betrekken bij de ontwikkeling van het curriculum.
  • We streven naar regionale samenwerking en aansluiting van alle scholen in Drenthe bij een opleidingsschool.
Contactgegevens
Oostwijkstraat 8
8331 ED Steenwijk
Website
Contactpersoon
Ellen van Opzeeland
Projectleider
06 38042188

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool Windesheim
Scholen
Carmelcollege Emmen
Scholen
CS Vincent van Gogh
Scholen
Esdal College
Scholen
Linde College Wolvega
Scholen
Roelof van Echten College Hoogeveen
Scholen
RSG Trompmeesters Steenwijk
Scholen
SG Eekeringe

Kennisbank

Video's & podcasts
8 april 2022

Vanuit het Platform hebben wij een oproep uitgezet onder partnerschappen om een vlog in te sturen over de kracht van het partnerschap. In deze vlog vertelt schoolopleider en programmamanager Ellen over hoe in samenwerking met het opleidingsinstituut op Scholengemeenschap Ekeringen de koppeling tussen theorie en praktijk nog sterker verbonden wordt door inzet van didactisch redeneren.