Logo: Samen Opleidend Leren (SOL)
PO

Samen Opleidend Leren (SOL)

Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Samen Opleidend Leren, kortweg SOL, is een landelijk partnerschap en in die zin uniek. Het bestaat uit vrijescholen verspreid over het hele land. Onze vrijeschoolvisie is er een van deze tijd: met de inzichten en didactische toepassingen van nu. Daarmee kunnen we vernieuwing van ons onderwijs teweegbrengen, door naar het curriculum te kijken en naar wat er nu nodig is. In de SOL scholen vormen de studenten een stamgroep die wekelijks bij elkaar komt, de studenten trekken samen op. In enkele SOL scholen is er daarnaast regelmatig een themamiddag waar leraren van de school zich bij aansluiten en waar gezamenlijk verdieping plaatsvindt.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Op alle niveaus werken we nauw met elkaar samen. De echte ontmoeting staat centraal. Onze projectgroep – bestaande uit bestuurders en schoolleiders – komt eens in de drie maanden een hele dag bij elkaar. De tandems van instituutsopleiders en schoolopleiders doen dat ook, maar dan drie keer per jaar. Daarnaast vindt er overleg plaats in de regio’s. Ten slotte hebben ook de instituutsopleiders een overleg, dat in Leiden op de hogeschool plaatsvindt.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Verticaal overleg tussen de opleidingstandems en de bestuurders en schoolleiders.
  • Op alle scholen een mentorenwerkplaats inrichten waar mentoren ervaringen en ideeën over coaching e.d. kunnen uitwisselen.
  • SOL volledig integreren in de flexibele deeltijdopleiding; één SOL-traject voor alle studenten.
  • Het onderzoeksmatige aspect van het samen opleiden versterken: onderzoek dat niet alleen iets van de student is, maar van de hele school.
Contactgegevens
Bronckhorstsingel 11
5403 NA Uden
Website
Contactpersoon
Frank de Kiefte
Projectleider Samen Opleidend Leren
0413-230008

Partners

Lerarenopleidingen
Vrijeschool Pabo van Hogeschool Leiden
Scholen
De Vrijeschool de Es
Scholen
Vrije School Kleverpark
Scholen
Vrije School Vuurvogel
Scholen
Vrijeschool Almere
Scholen
Vrijeschool De Driestroom Den Bosch
Scholen
Vrijeschool Kairos
Scholen
Vrijeschool Vredehof
Schoolbesturen
Geert Groote Scholen
Schoolbesturen
Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland
Schoolbesturen
Stichting Pallas
Schoolbesturen
Stichting Vrijescholen Athena
Schoolbesturen
Stichting Vrijescholen Ithaka
Schoolbesturen
Stichting Vrijescholen Rijnstreek