Logo: Samen Opleiden Noord-Holland
PO
Aspirant

Samen Opleiden Noord-Holland

Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Ons motto is ‘Ieder in zijn kracht, samen nieuwe energie’. Om dat waar te maken, staat de ontmoeting bij ons centraal. We hebben een structuur neergezet waarin ‘samen opleiden’ op alle niveaus – strategisch, tactisch en operationeel – het vertrekpunt is. Iedereen, van bestuurders tot en met studenten, spreekt dezelfde taal, vanuit een gezamenlijke visie. De ontmoeting is cruciaal en we onderscheiden vijf pijlers die hier richting aan geven: samen ontwikkelen, samen professionaliseren, samen organiseren, samen afstemmen en samen evalueren. Het idee hierachter is dat, omdat je dit samen doet, iedereen kan groeien in zijn rol – indachtig ons motto. En dat iedereen in de loop van het opleidingsproces, aan de hand van die gedeelde visie kan toetsen: klopt het nog wel wat we doen, of moeten we iets veranderen?

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

De kracht van het partnerschap ligt in het benutten van elkaars expertise; van het opleidingsinstituut en van het werkveld. In de afgelopen jaren van onze aspirant-fase hebben we veel bijeenkomsten, (bijvoorbeeld opleidersmiddagen, professionaliseringsactiviteiten) gezamenlijk ontwikkeld en uitgevoerd. egelijkertijd werken we, opleiding en werkveld, in co-creatie aan het vormgeven van het gezamenlijk opleidingscurriculum waarbinnen het werkplekleren een grotere plek gaat innemen (40% i.p.v. 30%). Daarnaast is typerend: de studenten op een opleidingsschool vormen een PLG (professionele leergemeenschap). In de PLG, begeleid door een tandem van een instituutsopleider en een schoolopleider, komen theorie en praktijk samen. In de PLG wordt het opleiden vanuit de driehoek concreet.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Uitbreiden van het werkplekleren volgens de 60-40-verdeling; in kleine stappen, zodat het inhoudelijk stevig staat en organisatorisch realiseerbaar is.
  • Geleidelijke groei van het partnerschap binnen de huidige besturen én met nieuwe besturen naar 100% samen opleiden in 2025.
  • In het licht van die groei: het bewaken van onze kwaliteitscultuur. Onder andere door de ontmoeting en het voeren van de professionele dialoog met elkaar.
Contactgegevens
Rosmolenstraat 30
1502 PA Zaandam
Contactpersoon
Evalijn Dorschman
programmaleider

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool iPabo | Locatie Alkmaar
Lerarenopleidingen
Hogeschool iPabo | Locatie Amsterdam
Schoolbesturen
Sichting Agora, Zaandam e.o.
Schoolbesturen
Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)
Schoolbesturen
Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW)
Schoolbesturen
Stichting Sarkon
Schoolbesturen
Stichting Surplus
Schoolbesturen
Stichting Westelijke Tuinsteden
Schoolbesturen
Stichting Zonova