Logo: Opleidingsschool CVO Groep Zuidoost-Utrecht (OZU)
VO

Opleidingsschool CVO Groep Zuidoost-Utrecht (OZU)

Jaar van oprichting
01-09-2015
Jaar van erkenning
2023
Aantal studenten partnerschap
90
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

We willen aankomende leraren breed en duurzaam inzetbaar opleiden. Breed in de diversiteit van de soorten onderwijs die we kunnen aanbieden: van praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs tot en met gymnasium. Duurzaam omdat we ook de startende leraar willen blijven begeleiden: ‘startbekwaam’ is immers niet hetzelfde als ‘bekwaam’ tout court. Als het erom gaat wat een leraar moet kennen en kunnen, hebben de pijlers kwalificatie, socialisatie en personificatie bij ons dezelfde zwaarte. Op deze drie gebieden willen we dat leraren hun leerlingen vormen. We werken er intensief aan om de praktijk aan de theorie te koppelen, in voortdurende uitwisseling met de instituten die deel uitmaken van ons partnerschap.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

De samenwerking is intensief en goed, zeker ook dankzij de wisselwerking tussen de instituutsopleiders en de schoolopleiders. We hebben duidelijke afspraken wie bij elke school hoort en wie wanneer wat doet, en waarom. Daardoor zijn de lijntjes kort en vindt overleg makkelijk en frequent plaats. Vrijwel wekelijks bespreken de opleiders met elkaar de stand van zaken. Er zijn ook duidelijke afspraken van wat de rol van onze schoolopleiders op de instituten is. Studenten hebben de mogelijkheid om gedurende hun studie stage te lopen op verschillende scholen en per jaar kennis te maken met verschillende scholen binnen de scholengroep. Daarvoor voeren ze dan in een soort carrouselmodel uitwisselingsopdrachten uit.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • De onderzoekscomponent beter in de verf zetten.
  • Integreren van het inductieprogramma binnen de opleidingsschool; nu is het daarvan nog gescheiden.
Contactgegevens
Graaf Adolflaan 4
3708 XB Zeist
Website
Contactpersoon
Marjolein van der Horst
Opleidingsmanager

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool Utrecht
Lerarenopleidingen
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Lerarenopleidingen
Universiteit Utrecht
Scholen
Beukenrode Onderwijs
Scholen
Christelijk College Zeist
Scholen
Christelijk Lyceum Zeist
Scholen
Revius Lyceum Doorn
Scholen
Revius Lyceum Wijk bij Duurstede
Scholen
Seyster College
Scholen
VSO de Sprong