Logo: Opleidingsschool Zuidwest
PO
Aspirant

Opleidingsschool Zuidwest

Wat typeert jullie samenwerking?

Opleidingsschool Zuidwest ging in februari 2019 van start. Er vormde zich in korte tijd een partnerschap van bijna alle besturen basisonderwijs, de besturen speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Zeeland, Goeree-Overflakkee en West-Brabant, een mbo-niveau opleiding kindprofessional/ onderwijsassistent niveau 4 (Scalda) en de pabo van HZ (Hogeschool Zeeland). De Opleidingsschool heeft daarmee een (geografisch) dekkend netwerk van opleidingslocaties in de regio Zuid-West. Opleidingsschool Zuidwest is georganiseerd in vier regionetwerken die worden gecoördineerd en aangestuurd door een leidinggevende lijn die bestaat uit de projectleiding, een bestuurlijke adviesraad met een eindverantwoordelijke stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de partners. Leidende principes zijn: samenwerken, verbinden en co-creëren.

 

Waar zijn jullie trots op?

We zijn een trotse Opleidingsschool. Die trots kent een stevig fundament in de wijze waarop Opleidingsschool Zuidwest gevormd werd. Vanuit het werkveld werken alle sectoren die een po-opleidingsschool zich kan wensen samen. Ook ontwikkelingsgerichte domeinen als passend onderwijs, kindcentra, samenwerking tussen onderwijs, opvang, welzijn, cultuur en sport maken deel uit van het concept. Ook een verkenning van de samenwerking met jeugdzorg zal worden opgestart.

Er vormde zich een cultuur waarin het motto samenwerken, verbinden en co-creëren geen mooie woorden zijn; ze worden volop en volledig in praktijk gebracht in het curriculum en in het proces. Opleidingsschool Zuidwest heeft een unaniem draagvlak met een hoge betrokkenheid waarbij kernwaarden als transparantie, bottom-up denken en een hands-on mentaliteit tot gelijkwaardigheid hebben geleid tussen veld en opleidingsinstituten. Dat wordt nog eens concreet in een Netwerk Samen Opleiden waarin schoolopleiders en instituutsopleiders elkaar ontmoeten, inspireren en informeren. Opleidingsschool Zuidwest is van allen, voor allen en door allen.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

In de afgelopen twee jaar is het curriculum werkplekleren en de organisatiestructuur ontwikkeld. Inmiddels zijn de eerste twee leerjaren van de pabo helemaal geïntegreerd in de opleidingsschool en zijn het professionaliseringsplan en kwaliteitszorgplan opgeleverd. Na de oplevering van de plannen is een afvaardiging van de ontwikkelteams verder gegaan in een gezamenlijke werkgroep. Deze werkgroep verkrijgt input van het werkveld middels een denktank. Er zijn twee opdrachten geformuleerd voor de werkgroep:
1. Creëer een samenhangende werkwijze voor professionalisering en kwaliteitszorg die dienstbaar is aan het leerproces van de aanstaande leerkracht en het gezamenlijke curriculum.
2. Zorg voor een doorgaande ontwikkeling van het curriculum werkplekleren van de OSZW (jaar 1 t/m 4), met ruimte voor het leerproces van zowel hbo- als mbo-studenten.

Naast deze ontwikkeling is er volop aandacht voor de processen die zorgen voor een duurzaam partnerschap in opleiden. Opleidingsschool Zuidwest ziet professionalisering als een belangrijke motor voor doorgroei van de kwaliteitszorg. De werkgroep richt zich op het leiden en begeleiden van professionalisering van een breed scala aan professionals die bij Opleidingsschool Zuidwest betrokken zijn: opleidingsmentoren, schoolopleiders en instituutsopleiders. Het daarbij betrekken van directeuren en hun teams hoort hier ook bij. Er worden professionaliseringsbijeenkomsten georganiseerd voor (nieuwe) schoolopleiders en instituutsopleiders, zodat zij voldoende handvatten aangeboden krijgen om hun werk uit te kunnen voeren. Voor Opleidingsmentoren (de leerkrachten in de groep) worden informatiebijeenkomsten georganiseerd binnen het eigen opleidingsnetwerk en/of binnen het eigen bestuur. Door participatie in een flexibel dagdeel in het curriculum werkplekleren (leerteams en professionele leergemeenschappen) wordt ook inhoud gegeven aan ‘samen opleiden en professionaliseren’. Leren, reflecteren, intervisie, collegiale consulatie, leven lang leren en empoweren van eigen ontwikkeling zijn begrippen die de kern vormen van onze ontwikkelingsgerichte Opleidingsschool.

Contactgegevens
Edisonweg 4
4382 NW Vlissingen
Website
Contactpersoon

Partners

Schoolbestuur
KIBEO, Reformatorische Kindopvang
Lerarenopleiding
MBO Scalda
School
BS Jenaplanschool J.L. de Jonge
School
BS J.W. van den Doel
School
BS De Casembroot
School
BS Willibrordus-school
School
BS Marco Polo
School
BS Groen van Prinsterer
School
KC De Aanloop
School
BS Algemene school Oost
School
BBS De Kreek
School
SBO De Veste
School
KC De Reiger
School
IKC Voorhoute
School
SBO De Tweern
School
OBS De Kirreweie
School
OBS ’t Kofschip
School
OBS Duiveland Nieuwerkerk
School
PCBS Onder de Wieken
School
PCBS De Morgenster
School
PCBS Helchersee
School
CBS Burgt Rietheim (Oost Souburg)
School
KBS St. Jozefschool
School
SBO Het Springtij (hfdvest. Middelburg)
School
BS Het Samenspel
School
CBS De Zevensprong
School
CBS De Wegwijzer – Heinekenszand
School
CBS De Beatrixschool – Goes
School
BS Jan van Schengenschool
School
BS Don Boscoschool
School
BS Bisschop Ernstschool
School
RKBS Op Dreef
School
RKBS St. Bavo
School
RKBS Meerstromenschool
School
RKBS Molenbolwerk
School
RKBS St. Petrus – De Wegwijzer – Schoondijke
School
SBO De Springplank
School
BS Algemene Basisschool Middelburg
School
SWS De Stroming
School
BS De Lichtboei
School
PC/RK BS Het Kompas – Oost-Souburg
School
BS Cypressenhof (Middelburg)
School
BS ’t Getij
School
BS de Oostvogel
School
BS De Schakel – Vogelwaarde
School
BBS ’t Vogelnest
School
BS Inghelosenberghe
School
BS Heidepoort
School
BS Laureyn
School
PCBS De Oude Vaart
School
KC Nobelhorst
Lerarenopleiding
HZ University of Applied Sciences
School
OBS De Berenburcht
School
OBS Breskens (OBS De Zeemeeuw)
School
OBS De Nieuwe van Dale
School
OBS De Schuttershoek
School
BS ’t Geuzennest
School
BS Het Mozaïek
School
BS Prinses Marijkeschool
School
BS De Steiger
School
BS De Statie
Schoolbestuur
Prisma Scholengroep
Schoolbestuur
Omnis Scholen
Schoolbestuur
Stichting Obase
Schoolbestuur
Radar scholen, Vereniging v. PC Onderwijs Schouwen-Duiveland
Schoolbestuur
SOPOGO, Stg. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee
Schoolbestuur
OcTho, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen
Schoolbestuur
Stichting ABBO Scholen
Schoolbestuur
Lowys Porquinstichting, Stichting voor Katholiek en Protestants Christelijk Onderwijs
Schoolbestuur
Stichting SOM, Samen Onderwijs Maken
Schoolbestuur
Koninklijke Auris Groep
Schoolbestuur
ABS Middelburg, Stichting voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag
Schoolbestuur
Archipel Scholen
Schoolbestuur
Onze Wijs, Christelijke basisscholen Middelburg/Vlissingen
Schoolbestuur
Primas Scholengroep
Schoolbestuur
Vrije Scholen Zeeland
Schoolbestuur
Albero Scholen, Openbaar en Christelijk Onderwijs op de Bevelanden
Schoolbestuur
Stichting Escaldascholen
Schoolbestuur
Scholengroep ProBaz, Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Midden Zeeuws-Vlaanderen