Logo: Alium
VO

Alium

Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Het motto van ons partnerschap is: Samen in verscheidenheid. Ons partnerschap biedt aankomende leraren een rijke hybride leeromgeving en een brede onderwijscontext waarbinnen zij zich kunnen ontwikkelen tot startbekwame docent. Wij vinden het belangrijk dat de docent van de toekomst:
• Regisseur is van de eigen ontwikkeling
• Bevlogenheid heeft voor het vak en voor het werken met leerlingen
• Een onderzoekende houding hebben

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

De partners van Alium hebben de samenwerking met elkaar gezocht vanuit het belang dat zij hechten aan het samen opleiden van aankomende leraren. Alle partners brengen hierbij deskundigheid in: gezamenlijk hebben de collega’s van de scholen en de collega’s van de instituten inzicht in welke kennis, kunde en vaardigheden de leraren van de toekomst dienen te beschikken en hoe ze deze leraren samen kunnen opleiden.
In alle onderdelen van de Alium-organisatie nemen vertegenwoordigers van alle partners deel. We vinden het belangrijk dat we met elkaar de ontwikkeling van Alium vormgeven. Dat betekent dat het regieteam vooral regie voert, verbindt, ontwikkelt, adviseert en stimuleert. Het ontwerp, maar ook het eigenaarschap voor de vertaling van beleid naar het samen opleiden op de scholen ligt bij het programmateam waarin alle partners, met hun expertise van de praktijk van de scholen en de instituten, zijn betrokken.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?

Het beroepsbeeld van Alium leidt tot de volgende speerpunten voor het opleiden van aankomende leraren:

  • We stimuleren dat de aankomende leraren het eigen leerproces vorm geven en regisseur worden van de eigen ontwikkeling. Welke route de aankomende leraar gaat volgen om startbekwaam te worden, is onderwerp binnen de gesprekscyclus in de driehoek.
  • We laten de aankomende leraren binnen de leeromgeving van Alium kennismaken met de verschillende onderwijscontexten van onze scholen, bijvoorbeeld Alium-middagen. Ze ervaren binnen de verschillende onderwijscontexten wat dit van hen vraagt aan verschillende didactische en pedagogische vaardigheden en van de wijze waarop zij hun vakkennis kunnen overdragen. Dit leren in de brede onderwijscontext draagt bij aan de ontwikkeling van de professionele identiteit, de bevlogenheid voor het vak en het werken met leerlingen.
  • We stimuleren aankomende leraren een professionele, reflectieve en onderzoekende houding te ontwikkelen. Om regie te kunnen nemen op het eigen leren is het van belang dat aankomende leraren met afstand leren kijken naar de eigen praktijk. Binnen Alium stimuleren we aankomende leraren om te observeren, te oefenen, te experimenteren, kennis op te doen, kennis en ervaringen te delen en systematisch te reflecteren (hybride leermodel).
Contactgegevens
Ruitenberglaan 31
6826 CC Arnhem
Contactpersoon

Partners

Lerarenopleidingen
Radboud Docenten Academie
Lerarenopleidingen
HAN
Scholen
Dr. Lammerts van Buerenschool
Scholen
HPC Zetten
Scholen
Leerpark Presikhaaf
Scholen
OBC Bemmel
Scholen
OBC Elst
Scholen
OBC Huissen
Scholen
Thomas a Kempis
Scholen
Titus Brandsma
Schoolbesturen
het Arentheem College
Schoolbesturen
Scholengroep Over- en Midden Betuwe (SgOMB)