Logo: Alium
VO
Aspirant

Alium

Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Het motto van onze aspirant opleidingsschool is: Samen in verscheidenheid.
Ons partnerschap biedt studenten een brede onderwijscontext waarbinnen zij zich kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat de docent van de toekomst regisseur is van zijn eigen ontwikkeling, leert door (zelf)onderzoek te doen en over de grenzen van de eigen onderwijscontext heen wil kijken.

Onze visie op opleiden heeft drie uitgangspunten die de basis vormen van het opleidingsprogramma van Alium:

  • Regie op eigen leren
  • Leren in de brede onderwijsketen
  • Het ontwikkelen van een onderzoekende houding
Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Samen opleiden betekent voor ons dat we in gezamenlijkheid, als medewerkers van instituten en scholen, bijdragen aan het opleiden van startbekwame docenten. Gezamenlijk slaan we een brug tussen het leren op het instituut en het leren in de scholen.
Wij bieden studenten betekenisvolle leersituaties en mogelijkheden om zich te ontwikkelen, maar wij kunnen als opleiders ook leren van de inzichten en de kennis van studenten.
Samen opleiden betekent voor ons ook dat we studenten gezamenlijk begeleiden bij hun afstudeeronderzoek.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Als aspirant opleidingsschool ontwikkelen we ons de komende jaren tot erkende opleidingsschool.
  • We werken aan verbreding en verdieping van de opleiding in de vorm van vier Alium-middagen. Tijdens deze middagen maken studenten kennis met de verschillende scholen en onderwijscontexten binnen ons partnerschap (de ‘Alium-tour’) en met experts van de verschillende scholen ‘(College-tour’). Studenten kunnen tijdens de Alium-middagen een keuze maken uit een breed aanbod van activiteiten, die passen bij hun eigen leerdoelen en ontwikkelingsfase.
  • Een belangrijk speerpunt als aspirant opleidingsschool is de verdere professionalisering van alle professionals die in de scholen zijn betrokken bij het samen opleiden.
Contactgegevens
Ruitenberglaan 31
6826 CC Arnhem
Contactpersoon
Steef van Grinsven
Regieteam Alium

Partners

Lerarenopleidingen
Radboud Docenten Academie
Lerarenopleidingen
HAN
Scholen
Dr. Lammerts van Buerenschool
Scholen
HPC Zetten
Scholen
Leerpark Presikhaaf
Scholen
OBC Bemmel
Scholen
OBC Elst
Scholen
OBC Huissen
Scholen
Thomas a Kempis
Scholen
Titus Brandsma
Schoolbesturen
het Arentheem College
Schoolbesturen
Scholengroep Over- en Midden Betuwe (SgOMB)