Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie

In opdracht van OCW en de vijf sectorraden heeft een ontwikkelteam, bestaande uit experts en vertegenwoordigers uit de onderwijspraktijk, een eerste uitwerking gemaakt van het kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en een werkwijze voor peer review opgesteld. Op deze pagina vindt u antwoord op veel gestelde vragen, de te raadplegen stukken - namelijk de concepten van het kwaliteitskader en de werkwijze voor peer review - en alle informatie over het proces.

Concepten kwaliteitskader

Begin september zijn de concepten van het kwaliteitskader en de werkwijze voor peer review opgeleverd. Wilt u meer weten of meedenken over de volgende versie?

FAQ’s

Bij de veel gestelde vragen en antwoorden over het kwaliteitskader en de werkwijze voor peer review leest u wat de ontwikkelingen betekenen voor de partnerschappen samen opleiden.

Achtergrondinformatie

Op deze pagina leest u relevante achtergrondinformatie met betrekking tot het kwaliteitskader.

Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

In de nieuwe Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen (juli 2019) leest u meer over de wijze waarop het kwaliteitskader en de werkwijze van peer review gekoppeld zijn aan de subsidieverstrekking.

Heeft u nog andere vragen?

• Bij vragen over de NVAO en accreditatie kunt u contact opnemen met Irma Franssen via i.franssen@nvao.net of Ilse van der Lans via i.vanderlans@nvao.net

• Bij vragen over de aanpassing van de regeling Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen kunt u contact opnemen met Juul van Ewijk van het Ministerie van OCW via juul.vanewijk@minocw.nl

• Bij vragen over de ontwikkeling van het kwaliteitskader en peer review kunt u contact opnemen met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren PO, VO en MBO  via platformsamenopleiden@vo-raad.nl