Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie

Begin september zijn de conceptuitwerkingen van het kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en de werkwijze voor peer review gepubliceerd. Via de vijf sectorraden, verschillende gremia en via de website van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, is het veld uitgenodigd feedback te leveren op deze uitwerkingen.

Feedbackronde

Begin november is de feedbackronde afgerond. Er zijn veel positieve reacties ontvangen, onder andere over de gemeenschappelijke taal die het kwaliteitskader geeft aan samen opleiden en inductie, op het perspectief van het partnerschap dat centraal staat, en het eigenaarschap van het veld in de kwaliteitsontwikkeling van samen opleiden en inductie. Vragen zijn er nog over onder andere de benadering van samen opleiden én inductie in één kwaliteitskader, over de gekozen insteek bij de kenmerken basiskwaliteit en de organisatie en uitvoering van de peer review.

Vervolgtraject

In november wordt de feedback uit de verschillende gremia en pilots besproken door het ontwikkelteam. Aan de hand van alle feedback herziet het ontwikkelteam de conceptuitwerkingen van het kwaliteitskader, van de lijst kenmerken en de werkwijze voor peer review. Dit proces vindt plaats in november en december. Begin 2020 worden de definitieve uitwerkingen van het kwaliteitskader en de werkwijze van peer review opgeleverd en door de bestuurlijke werkgroep van de vijf sectorraden en OCW worden vastgesteld. Nadat deze zijn vastgesteld worden de betreffende documenten gepubliceerd op de website van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Deze website wordt tevens een vindplek voor verdere voorlichting en informatie, en bijeenkomsten over het kwaliteitskader.

Concepten kwaliteitskader

Begin september zijn de concepten van het kwaliteitskader en de werkwijze voor peer review opgeleverd. Wilt u meer weten?

FAQ’s

Bij de veel gestelde vragen en antwoorden over het kwaliteitskader en de werkwijze voor peer review leest u wat de ontwikkelingen betekenen voor de partnerschappen samen opleiden.

Achtergrondinformatie

Op deze pagina leest u relevante achtergrondinformatie met betrekking tot het kwaliteitskader.

Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

In de nieuwe Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen (juli 2019) leest u meer over de wijze waarop het kwaliteitskader en de werkwijze van peer review gekoppeld zijn aan de subsidieverstrekking.

Heeft u nog andere vragen?

• Bij vragen over de NVAO en accreditatie kunt u contact opnemen met Irma Franssen via i.franssen@nvao.net.

• Bij vragen over de aanpassing van de regeling Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen kunt u contact opnemen met Juul van Ewijk van het Ministerie van OCW via juul.vanewijk@minocw.nl

• Bij vragen over de ontwikkeling van het kwaliteitskader en peer review kunt u contact opnemen met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren PO, VO en MBO  via platformsamenopleiden@vo-raad.nl