MBO
PO
VO

Notitie | Kern-schil in relatie tot groei

Rond verschillende partnerschappen Samen Opleiden wordt gewerkt met zogenaamde kern-schil constructies. Het Platform signaleert dat de kern-schil constructie een belangrijke (kwantitatieve en kwalitatieve) bijdrage kan leveren aan de praktijk van het Samen Opleiden en het realiseren van de groeiambitie. Deze notitie schetst de context van de 100% Samen Opleiden ambitie, de doelen waarvoor de kern-schil constructie kan worden ingezet, de verschijningsvormen in de praktijk en bevat een advies aan het ministerie van OCW ten aanzien van de regeling.

Gerelateerde items

Publicaties & links
10 januari 2023

Notities met (veelgestelde) vragen en aandachtspunten voor partnerschappen over financiële modellen en krimpregio’s, ook in relatie tot de ambitie van 100% Samen Opleiden. De informatie is opgehaald uit de sessies groei met partnerschappen georganiseerd door het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren in 2022.

Praktijkvoorbeelden & interviews
30 december 2022

Binnen de aspirant Opleidingsschool Rijnland (mbo) wordt al enige tijd het gesprek over groei gevoerd. Omdat de opleidingscapaciteit van de teams binnen de verschillende opleidingslocaties van mboRijnland al optimaal wordt benut, kan groei in het aantal studenten alleen gerealiseerd worden door uitbreiding met nieuwe partners of samenwerking met andere mbo partnerschappen.

Praktijkvoorbeelden & interviews
30 december 2022

Het vo-partnerschap Trion is in de afgelopen jaren gegroeid (in aantal partners en aantal studenten) en zal de komende periode naar verwachting verder groeien, ingegeven door de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het partnerschap in de regio. De koers voor de uitbreiding wordt bepaald op basis van de visie, waarin iedere school zijn eigen unieke profiel en […]

Tools & scans
14 november 2022

Deze handreikingen zijn bedoeld om het gesprek in de regio en binnen partnerschappen over de uitbreidingsstrategie Samen Opleiden (zowel kwantitatief als kwalitatief) te voeden. De gespreksleidraad bestaat uit 1. vragen die het gesprek kunnen voeden en 2. een overzicht van mogelijke varianten om het samen opleiden uit te breiden.

Organisatie

Kenmerkend voor de ondersteuning van de leerprocessen van (aankomende) leraren is de gezamenlijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid van de partners binnen het partnerschap Samen Opleiden. De partners en betrokkenen in het partnerschap hebben de rollen, taken en functies gezamenlijk vastgesteld en actualiseren deze op gezette tijden.

Bekijk thema