VO

Interview | “Je moet lef en visie hebben om als eenpitter opleidingsschool te worden”

Deelnemen aan een partnerschap Samen Opleiden vraagt heel wat van de school. Je moet bijvoorbeeld een visie op opleiden formuleren, deelnemen aan de stuurgroep van het partnerschap, schoolopleiders aanstellen en scholen, en samenwerken met de instituutsopleider(s). Besturen bieden hun scholen hierbij vaak ondersteuning of faciliteren bepaalde zaken bovenschools. Maar hoe doe je dat allemaal als eenpitter? We vragen het aan Claasje Quadekker, rector-bestuurder van Lyceum Sancta Maria, eenpitter in Haarlem.

Sinds schooljaar 2020 – 2021 is Sancta Maria als erkende opleidingsschool aangesloten bij partnerschap Rosa (Regionale OpleidingsSchool Amstelland) en worden er jaarlijks zo’n 25 studenten in de school opgeleid. Vruchtbare mix De school had de wens om een opleidingsschool te worden, onder meer omdat Quadekker veel waarde hecht aan de combinatie van het jonge elan van studenten en starters enerzijds en de senioriteit en ervaring van langer werkende docenten anderzijds. “Ik ben ervan overtuigd dat dat een vruchtbare mix is, waarmee je binnen de school een vliegwiel voor verdere professionalisering en onderwijsontwikkeling in gang zet”, zegt Quadekker.

“Wij zeggen altijd dat Santa een school is die opleidt voor meer dan een diploma. Datzelfde geldt voor onze studenten, startende leraren en ervaren docenten. Ook zij worden in staat gesteld om aan meer dan een diploma te werken, doordat we ze opleiden, ondersteunen en scholen binnen een partnerschap Samen Opleiden.”

Claasje Quadekker, rector-bestuurder van Lyceum Sancta Maria
Gerelateerde berichten