MBO
PO
VO

Actueel | Subsidieregeling Landelijk Dekkend Netwerk Onderwijsregio’s 2025

Het ministerie van OCW heeft op 10 juni 2024 de subsidieregeling 2025 voor onderwijsregio’s gepubliceerd. We zetten als Platform SO&P voor partnerschappen SO&P de belangrijkste punten rond Samen Opleiden op een rij. Klik hier voor de totale regeling. Het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en de werkwijze Peer Review vormen nadrukkelijk onderdeel van de subsidieregeling evenals de 100% ambitie om alle studenten van lerarenopleidingen in 2030 via de systematiek van Samen Opleiden op te leiden.

Punten in de Regeling met name gericht op Samen Opleiden

 • In het subsidiebedrag is een bedrag van € 1.250,- per student of zij-instromer opgenomen voor de begeleiding van studenten en zij-instromers die hun opleiding op de werkplek volgen binnen een opleidingsschool of aspirant-opleidingsschool.

Toelichting Platform SO&P: Dit is hoger dan het bedrag van 955,- euro in de voorgaande regelingen. De vaste voet vervalt. Vanuit het totaalbudget van de onderwijsregio kunnen middelen ook voor het Samen Opleiden worden ingezet. In de onderwijsregio wordt de verdeling van middelen door de gezamenlijke partners bepaald.

 • De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een opgave van het aantal studenten en zij-instromers dat in schooljaar 2023-2024 is opgeleid op de vestigingen van opleidingsscholen en aspirant-opleidingsscholen binnen een onderwijsregio.
 • De vestigingen van opleidingsscholen en aspirant-opleidingsscholen binnen een onderwijsregio leiden in het schooljaar 2023-2024 gezamenlijk minimaal 150 studenten en zij-instromers op. Er is geen ondergrens voor aspirant-partnerschappen meer qua aantallen studenten.
 • In de aanvraag van de betreffende onderwijsregio is ook de uitwerking opgenomen van de ambitie om 100% van de studenten en zij-instromers op te leiden binnen opleidingsscholen binnen de onderwijsregio, die werken conform het Kwaliteitskader Samen Opleiden en Inductie.
 • Indien in het kalenderjaar 2025 voor partnerschappen de ontwikkelingsgerichte peer review gepland is, staat de organisatie hiervan ook opgenomen in het plan van aanpak bij de subsidieaanvraag.
 • Indien er aspirant-partnerschappen zijn die in 2025 hun beoordelingsgerichte peer review hebben (lichting 2021) dan is dit ook vermeld in het plan van aanpak. Zie de artikelen 11 en 12.
 • Het plan van aanpak moet uiterlijk 15 oktober 2024 om 16.00 uur zijn ingediend door de penvoerder van de onderwijsregio en gaat over het kalenderjaar 2025. In de aanvraag is gericht op het Samen Opleiden een overzicht opgenomen van:
  • Deelnemende partnerschappen met projectnummers; Een opgave van het aantal studenten en zij-instromers dat in schooljaar 2023-2024 is opgeleid op de vestigingen van opleidingsscholen en aspirant-opleidingsscholen binnen een onderwijsregio. Samenwerkingsovereenkomst(en) van de deelnemende partnerschappen SO&P in de onderwijsregio.
  • Indien in schooljaar 2023-2024 de ontwikkelingsgerichte peer review heeft plaatsgevonden, wordt het rapport van de ontwikkelingsgerichte peer review van de betreffende partnerschappen bij de aanvraag toegevoegd.

Kijk webinar over de Subsidieregeling Landelijk dekkend netwerk onderwijsregio’s terug

Op dinsdag 18 juni vond de webinar over de Subsidieregeling Landelijk dekkend netwerk onderwijsregio’s plaats. Tijdens de webinar gaf het ministerie van OCW uitleg over de inhoud van de regeling. Daarnaast lichtte DUS-I het aanvraagformulier toe. Ook de technische aspecten van de subsidieaanvraag kwamen daarbij aan de orde. De Realisatie-Eenheid praatte de aanwezigen bij over haar rol in het adviseren en ondersteunen van de (toekomstige) onderwijsregio’s. Tijdens de webinar werden veel vragen gesteld. Omdat niet alle vragen direct tijdens de sessie beantwoord konden worden, zijn alle gestelde vragen, inclusief de reeds beantwoorde vragen, in dit document opgenomen.

Verdere informatie

 • De subsidieregeling voor 2025 wordt gezien als basis voor onderwijsregio’s om aan de slag te gaan met hun regionale opgaven. Later in het jaar worden vanuit het ministerie nog twee aanvullende subsidieregelingen voor 2025 verwacht. Eén voor de onderwijsregio’s die een stap verder willen gaan in hun aanpak en één voor besturen die meer tijd nodig hebben om onderdeel van een onderwijsregio te kunnen gaan worden.
 • Ook de PO-Raad en de VO-raad hebben een nieuwsitem gepubliceerd over de nieuwe Regeling. Klik hier voor het bericht van de PO-Raad en klik hier voor het bericht van de VO-raad.
 • Op de site van DUS i vind je informatie over de aanvraagprocedure: Landelijk dekkend netwerk onderwijsregio’s | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)
 • Bekijk ons dossier over de Onderwijsregio’s met informatie over de regeling en nog veel meer.

Vragen aan OCW en de RE

Heb je vragen rond het Samen Opleiden & professionaliseren in de regeling, laat het ons dan via onderstaand online formulier weten.  We ordenen de vragen en signalen en leggen deze voor aan OCW en de RE.

Gerelateerde berichten