MBO
PO
VO

Verslag | Bestuurlijke sessie onderwijsregio’s

Tijdens de bestuurlijke sessie op het congres van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren op 13 april jl. gingen deelnemers uit partnerschappen met elkaar en met deelnemers uit de sectorraden, VOION/APPO en OCW in gesprek om beelden te delen en input te leveren voor zowel de verdere landelijke uitlijning van onderwijsregio’s als de regionale aanpak ervan.

De partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) gaan een belangrijk onderdeel vormen van de onderwijsregio’s, net als de RAP-samenwerkingsverbanden en de regionale allianties. Gezamenlijk krijgen zij de opdracht om binnen een onderwijsregio een aanpak uit te werken en uit te voeren rond de tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt op het vlak van werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren. Partnerschappen kenmerken zich als organisatienetwerken die inhoudelijk gedreven zijn en waarin partners zich samen inzetten om (aanstaande) leraren beter toe te rusten voor een loopbaan in het onderwijs. Hoe willen partnerschappen SO&P bijdragen aan de verdere inrichting van onderwijsregio’s en wat is er nodig om daarmee een kwalitatief sterke en duurzame aanpak van het lerarentekort in de regio te realiseren?

Thema’s

Tijdens de sessie zijn de volgende thema’s aan de orde gekomen:

  1. Kwaliteit en onderwijsregio
  2. Versnelde aanpak lerarentekort en (kwalitatief) overschotvraagstuk in onderwijsregio’s
  3. Netwerkprincipes en Governancestructuur onderwijsregio
  4. Interprofessioneel samen opleiden en werken in onderwijsregio’s
  5. PO-VO-MBO in één onderwijsregio
  6. Onderwijsregio en aantrekkelijkheid beroep

Dossier Sterk in onderwijsregio’s

Wil je meer lezen over de onderwijsregio’s en wat dit betekent voor de Partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren? Bekijk dan dit dossier op onze website.

Gerelateerde berichten