PO

Toekenning | Subsidie pilot ‘Doorlopende begeleiding startende leraren’

De subsidie voor de pilots doorlopende lijn begeleiding startende leraren po zijn toegekend. Met deze subsidie kunnen de partnerschappen een doorlopende lijn van vraaggerichte begeleiding ontwikkelen en organiseren voor startende leraren in het po.

Er gaan vier pilots van start: twee pilots vallen onder Partnerschap Opleiden in de School, een pilot vindt plaats binnen het partnerschap Opleidingsschool Samen Opleiden en een onder Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort. Wij wensen de partnerschappen veel succes en zullen de ervaringen via de website en nieuwsbrief delen.

Gerelateerde berichten