MBO
Aspirant

Opleidingsschool mbo-docent Limburg

Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Vanaf september 2021 bestaat Opleidingsschool mbo Limburg officieel. Samen met onze partners, VISTA college, Gilde Opleidingen en Fontys zijn wij aan het ontdekken hoe wij de docenten in opleiding (dio) kunnen begeleiden en opleiden voor het beroepspraktijk. We willen mbo-docenten opleiden die échte beroepsdidactici zijn. De nieuwe opleidingsschool speelt ook een rol in het ondersteunen van startende medewerkers en bij het professionaliseren van de huidige docenten en medewerkers. Hier hebben we al een paar jaar ervaring mee. Daarnaast werken wij samen aan een wervings- en promotiecampagne om de aantrekkelijkheid van het beroep van mbo-docent binnen het Limburgse werkveld te vergroten.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

In onze samenwerking hebben wij een open onderzoekende houding naar elkaar. Samen geven wij vorm aan de opleidingsschool en ontdekken we wat er nodig is om de organisatie eromheen goed in te richten. Daarbij sluiten altijd collega’s aan die niet direct betrokken zijn bij de begeleiding van docenten in opleiding. Daarnaast leren wij elkaars organisatie steeds beter kennen en ervaren een brede betrokkenheid van alle medewerkers. Met professionele nieuwsgierigheid wordt de samenwerking van onze partnerschap verstevigd. Voor de aanpak van het lerarentekort hebben wij een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Het traject tot pedagogisch didactisch getuigschrift (pdg) wordt in co-creatie met de lerarenopleiding opnieuw vormgegeven, zodat er meer verbinding is met de mbo-sectoren;
  • We werken aan een hybride werkplekcurriculum en brengen in kaart welke leeractiviteiten er op de verschillende afdelingen mogelijk zijn. Welke persoonlijke leerervaring wil de docent in opleiding verder ontwikkelen?
  • Veel aandacht voor een begeleidingsstructuur die past bij alle typen docenten in opleiding;
  • Werkplekbegeleiding op een adaptieve manier inrichten voor alle typen docenten in opleiding (deeltijd, voltijd en pdg-traject).
Contactgegevens
Sibemaweg 20
6224 DC Maastricht
Website
Contactpersoon
Patrick Smits
Programmaleider
0631691476

Partners

Lerarenopleidingen
Fontys lerarenopleiding Sittard
Scholen
Gilde opledingen
Scholen
VISTA college
Schoolbesturen
Stichting Bve Zuid-Limburg