Logo: Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA)
PO
VO

Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA)

Jaar van oprichting
26-08-2013
Jaar van erkenning
2020
Aantal studenten partnerschap
708
Organogram
Bekijk
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Kenmerkend voor ons partnerschap is dat al onze partnerscholen ‘brede conceptscholen’ zijn en dat de partnerinstituten deze onderwijsconcepten een plaats geven in hun curricula. Het gaat om concepten, zoals de vrije school, dalton, montessori, kunskapsskolan en traumasensitief onderwijs. Samen geven we een werkplekcurriculum vorm waarmee docenten-in-opleiding (dio’s) worden opgeleid om in onder andere brede conceptscholen les te geven. We leiden onze dio’s circulair op: de dio doet tijdens de opleiding ervaring op in verschillende afdelingen (vmbo, havo, vwo, technasium) en met verschillende onderwijsconcepten, zodat hij aan het einde van de opleiding weet welk schoolconcept en/of welke afdeling het beste bij hem past. Zo werken studenten aan hun professionele identiteit, conceptgevoeligheid en omgevingsbewustzijn gedurende de opleidingsperiode, maar ook tijdens de inductie.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Twee keer per jaar organiseren wij gezamenlijke Best Urban Practice Days voor iedereen die bij het  samen opleiden is betrokken: van docenten-in-opleiding, opleiders, schoolleiders, HRM’ers, bestuurders tot geïnteresseerde leerlingen, alumni en collega’s van andere partnerschappen. Dit is een verplicht onderdeel van ons opleidingscurriculum. We streven ernaar om in de opleidingscurricula ruimte te creëren voor vernieuwingsonderwijs. Zo heeft de universitaire lerarenopleiding van de VU het keuzevak ‘Vernieuwend onderwijs’ dat we gezamenlijk vormgeven.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Professionalisering en inductie
    Professionalisering en inductiebeleid zijn de komende jaren belangrijke aandachtspunten. Onder het motto ‘Leraar worden en een inspirerende leraar blijven’ willen we de verbinding tussen het opleiden van studenten en de begeleiding van startende docenten versterken.
  • Kwaliteitscultuur
    We werken op alle niveaus en bij alle thema’s verder aan onze kwaliteitscultuur.
Contactgegevens
Vlaardingenlaan 25
1062 HM Amsterdam
Website
Contactpersoon
Pettra van Beveren
Programmaleider
06-14635663

Partners

Lerarenopleidingen
Vrije Universiteit Amsterdam, Universitaire Lerarenopleiding
Lerarenopleidingen
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Breitner Academie
Lerarenopleidingen
Universiteit van Amsterdam, Interfacultaire Lerarenopleidingen
Lerarenopleidingen
Hogeschool Inholland Haarlem, Pabo
Lerarenopleidingen
Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes
Lerarenopleidingen
HvA, Factulteit Onderwijs en Opvoeding
Lerarenopleidingen
HvA, Faculteit Bewegen, Sport en Voeding
Scholen
Rudolf Steiner College
Scholen
Orion Gespecialiseerd Onderwijs (7 speciaal basisonderwijs / sbo-scholen)
Scholen
Orion College Drostenburg (vso / gespecialiseerd onderwijs)
Scholen
Orion College Amstel (vso / gespecialiseerd onderwijs)
Scholen
Metis Montessori Lyceum
Scholen
Lumion
Scholen
Adriaan Roland Holstschool
Scholen
Kairos Tiener College (vrijschoolonderwijs)
Scholen
IVKO
Scholen
IJburg College (per 01-02-2024 Montessori Lyceum Terra Nova)
Scholen
iHUB / Altra (11 Altra-scholen)
Scholen
Geert Groote College Amsterdam
Scholen
De School van de Toekomst
Scholen
Calandlyceum
Scholen
Kiemm Montessori
Schoolbesturen
Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA)
Schoolbesturen
iHUB
Schoolbesturen
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso (SOVOP)
Schoolbesturen
Stichting Orion voor Openbaar (voortgezet) Speciaal Onderwijs
Schoolbesturen
Stichting Samenwerkingsschool voor Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs IJburg (tot 01-02-2024 daarna onderdeel van MSA)
Schoolbesturen
Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Kennisbank

9 januari 2024

Tijdens de inductie van nieuwe leraren legt het Calandlyceum de nadruk op het leren kennen van de organisatiecultuur. Dit is voor de school een essentiële succesfactor: inductie is vooral een cultureel traject.
De oprichters van Lumion hadden tien jaar geleden behoefte aan nieuwe mogelijkheden en een andere visie op onderwijs. In de afgelopen jaren is de school gegroeid van 100 leerlingen naar meer dan 1.500. Wat betekent dat voor het aannemen van docenten en het begeleiden van starters?

6 februari 2023

De NOA-Mindfolio, een digitaal portfolio in de vorm van een mindmap met vier dimensies – A. theorie, B. praktijk, C. persoon en D. de integratie van theorie, praktijk en persoon -, waarin de student zijn onderwijskundige leervragen en dilemma’s uitwerkt. De biografie van de student en de overtuigingen van waaruit hij handelt, de bronnen die hem inspireren en de context van zijn school komen in D samen.

10 juni 2022

Een van onze instrumenten staat op pagina 24 beschreven in de publicatie Parels uit de praktijk.

10 juni 2022

Twee partnerschappen uit twee provincies en vanuit verschillende sectoren. Wat bindt hen? Het is met een woord te beschrijven: kwaliteitscultuur. Op 26 januari 2021 hebben Dirkje Zwama van partnerschap Arnhem & Achterhoek en Pettra van Beveren van de Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA) meegedaan aan de pilot rondom ontwikkelingsgerichte peer reviews. Een jaar later zitten ze weer bij elkaar. Dit keer in een peer review die ze zelf hebben georganiseerd.

10 juni 2022

Een mooi voorbeeld van Samen Opleiden: het partnerinstituut en de partnerscholen doen gezamenlijk een aanbod aan studenten, en het curriculum van het partnerinstituut beweegt mee met de ontwikkelingen die op scholen gaande zijn.

10 juni 2022

Samen Opleiden in beweging: als partnerschap bijdragen aan een eigentijds curriculum
Hoe zorg je dat het opleidingsprogramma van je partnerschap meebeweegt met ontwikkelingen die op de scholen gaande zijn? En hoe benut je daarbij de intensieve samenwerking tussen de scholen en instituten? Opleidingsschool NOA en het Instituut voor de Lerarenopleiding van de VU namen hiertoe een initiatief en ontwikkelden samen het keuzevak Vernieuwend Onderwijs, waarbij onderwijsinnovatie op schoolniveau centraal staat en lio’s worden uitgenodigd om hun blik op onderwijs te verbreden en te verdiepen. In de posterpresentatie (zie poster) gingen de sprekers in op de kenmerken en het succes van de samenwerking, de impact van het programma voor studenten en scholen en op het (eigentijdse) beeld van het beroep van leraar.
Kortom: een mooi voorbeeld van Samen Opleiden: het partnerinstituut en de partnerscholen doen gezamenlijk een aanbod aan studenten, en het curriculum van het partnerinstituut beweegt mee met de ontwikkelingen die op scholen gaande zijn.

10 juni 2022

Onze beleidsdocumenten, handboeken, praktijkvoorbeelden (NOA Navigatie (voorheen TomTom), Opleidingsplan, Organisatie NOA, Samenwerkingsovereenkomst, Professionaliseringsplan, Strategische Jaarplanning, Handboek Kwaliteitscultuur, Communicatieplan) en onze instrumenten (NOA Coachwaaier en NOA-Mindfolio) staan op ons intranet. Ben je nieuwsgierig, neem contact met ons op. We delen graag onze ervaring, bronnen en inzichten met jou.