po vo mbo
Instrumenten | Samenwerking algemeen

VSLS-reflectietool samenwerken

Samenwerken met verschillende partners is complex. Deze tool stelt samenwerkingspartners in staat te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over hoe nu verder. De tool kan op alle niveaus van de samenwerking ingezet worden. Het is echter geen blauwdruk. Bepaal zelf welk onderdeel past en wanneer. Om aan te geven hoe het zou kunnen, zijn hier enkele suggesties uitgewerkt. Maar onthoud, het kan ook anders.

Gerelateerde items

po vo
Publicaties & Links | Samenwerking algemeen
Monitor versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Vanaf 2013 tot en met juli 2017 hebben 61 samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen (32 po, 19 vo, 10 mbo) met subsidie van OCW gewerkt aan het versterken van de samenwerking bij het opleiden en professionaliseren van (startende) leraren. Om de effectiviteit van de regeling te kunnen meten is een meerjarig monitor- en evaluatieonderzoek uitgevoerd.

po vo
Praktijkvoorbeelden | Samenwerking algemeen
Magazine 'Samen' ter inspiratie

De Pabo’s en de basisscholen hebben elkaar nodig. Om op te leiden, om te leren, om kennis te delen, om samen te onderzoeken en om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. In dit magazine treft u verhalen van collega’s,
studenten, starters en docenten over de samenwerking van de Pedagogische Academie (PA) van de Hanzehogeschool met de basisscholen in het Noorden.

po vo
Instrumenten | Samenwerking algemeen
Samenwerking binnen de opleidingsschool onder de loep

Het project VSLS bracht afgelopen schooljaar een reflectietool uit waarmee samenwerkingspartners in staat zijn te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder?’ Edith Hilbink, landelijk projectleider VSLS, licht toe hoe de tool gebruikt is en wat de plannen zijn voor de toekomst.

po vo
Publicaties & Links | Samenwerking algemeen
Posters VSLS-samenwerkingsverbanden

Maar liefst 61 samenwerkingsverbanden van lerarenopleidingen en scholen uit po, vo en mbo hebben zich tussen 2013 en 2017 sterk gemaakt voor vernieuwing en verbetering. Tijdens de VSLS-conferentie op 14 juni 2017, om het einde van de subsidieregeling te markeren, presenteerden deze samenwerkingsverbanden zich aan de hand van een inspirerende quote en een foto die hun samenwerking typeert.