PO
VO

Handreiking| Beleidsdocument

In deze handreiking (van april 2017) worden suggesties, tips en adviezen aangereikt voor het schrijven van een overkoepelend beleidsdocument waarmee je inzicht geeft in de wijze waarop de opleidingsschool haar visie in de praktijk vorm en inhoud geeft.

Gerelateerde items

Praktijkvoorbeelden & interviews
20 januari 2021

Opleidingsplan, Professionaliseringsplan en Kwaliteitszorgplan van Opleidingsschool IJssel-Veluwe 2019-2020.

Praktijkvoorbeelden & interviews
8 juni 2020

Dit opleidingsplan is een (visie)document van de Reformatorische Academische Opleidingsschool (RAOS), een samenwerkingsverband tussen de tweedegraads lerarenopleidingen van Driestar hogeschool (lvo) en acht scholen voor voortgezet onderwijs1. Dit plan bevat de actuele stand van zaken met betrekking tot visie, structuur, opleiding, onderzoek, kwaliteitszorg, en wordt daarom jaarlijks geactualiseerd | 2019

Praktijkvoorbeelden & interviews
13 april 2020

Het opleidingsplan van de Academische Opleidingsschool Zuidoost-Brabant (AOS ZOB) ligt aan de basis van de ontwikkeling van deze AOS. AOS ZOB heeft in december 2015 de aspirant-status gekregen en hoopt binnen twee jaar volwaardig AOS te kunnen worden. Er wordt hard gewerkt om vanuit dit opleidingsplan straks aan de eisen voor deze status te kunnen voldoen.

Praktijkvoorbeelden & interviews
26 maart 2020

Documenten over de visie op samen opleiden en onderzoeken en over het eigen beroepsbeeld van de docent van de Academische Opleidingsschool Quadraam.