12 februari 2020

Congres | De lerende leraar in de schijnwerpers | 3 juni 2020

Samen opleiden, begeleiden en professionaliseren

De lerende leraar is de eerste waarborg in het nieuwe Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie. En dat is niet voor niets! Er spelen veel ontwikkelingen in het veld die van grote invloed zijn op het beroep van de leraar en aan de eisen die aan leraren worden gesteld. Ontwikkelingen die niet alleen de leraar raken, maar die er ook voor zorgen dat instituten, besturen/scholen en partnerschappen de handen steeds intensiever de handen ineen moeten slaan om samen een aanpak te hebben voor  1) het lerarentekort in hun regio 2) de loopbaanontwikkeling en de aantrekkelijkheid van het beroep leraar en 3) om in te spelen op de ontwikkelingen in de regio gericht op onderwijs – onderzoek en innovatie.

Tijdens ons jaarlijkse congres op woensdag 3 juni 2020 bij ’t Gooiland in Hilversum zetten wij de leraar in de schijnwerpers en staan wij aan de hand van onderstaande thema’s stil bij de vraag hoe je werkt aan een leeromgeving die uitdaagt tot leren en tot loopbaanontwikkeling:

  • Flexibilisering van het curriculum gericht op alle aanstaande leraren
  • Doorgaande lijn & loopbaanontwikkeling
  • Onderwijs – onderzoek & innovatie
  • Samenwerking en kwaliteitsontwikkeling

Praktische informatie

Datum: Woensdag 3 juni 2020
Tijd: 13.00 – 17.30 uur
Locatie: Gooiland, Emmastraat 2 in Hilversum
Voor wie: Bestuurders, schoolleiders, coördinatoren, projectleiders, lerarenopleiders, schoolopleiders, werkplekbegeleiders en starterscoaches
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname
Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldformulier


Nieuws 18 februari 2020

17 april 2020 | Themabijeenkomst ‘Samen werken aan een gezamenlijk opleidingsprogramma’

Visie, ontwerp en uitvoering Samen opleiden betekent onder meer een gezamenlijk opleidingsprogramma, zoals ook verwoord in het nieuwe kwaliteitskader. Op […]

Meer lezen »

Nieuws 17 februari 2020

Rapport | Behoefte aan breed gedragen visie op begeleiding startende leraren

Scholen hebben behoefte aan een breed gedragen visie op de begeleiding van startende leraren. Starters zelf ervaren weinig ruimte voor […]

Meer lezen »