MBO
PO
VO

Actueel | Opgave studentaantallen vóór 1 juli 2023 & nieuwe tijdelijke regeling TKO

Vanwege de ontwikkeling naar Onderwijsregio’s werkt OCW aan een nieuwe Regeling. Voor de periode van 1 augustus 2023 tot en met 31 december 2023 is er daarom een tijdelijke gewijzigde Regeling Tegemoetkoming Kosten Opleidingsscholen (TKO), die voorziet in middelen voor Samen Opleiden in het eerste deel van het schooljaar 2023-2024. Middels de ‘Opgave aantal studenten voor tegemoetkoming kosten opleidingsscholen’ bij DUO dienen alle erkende partnerschappen én aspirant-partnerschappen van de lichtingen 2019, 2020 en 2021 de studentaantallen van het schooljaar 2022-2023 in. De opgave dient vóór 1 juli 2023 bij DUO aangeleverd te zijn.

Vanaf januari 2024 kunnen Onderwijsregio’s subsidie voor de uitvoering van de activiteiten via een nieuwe regeling aanvragen. De middelen voor Samen Opleiden worden vanaf de inwerkingtreding via deze regeling verstrekt. Partnerschappen die op 1 januari 2024 nog niet toe zijn aan onderwijsregiovorming, kunnen het Samen Opleiden in 2024 voortzetten met als voorwaarde dat in 2024 toegewerkt wordt naar Onderwijsregio’s. De komende maanden wordt de nieuwe regeling uitgewerkt. In het najaar zal hier landelijk over worden gecommuniceerd door OCW.

> Staatscourant 2023, 12135 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Gerelateerde berichten