MBO
PO
VO

Update | Kwaliteitskader & peer review

De nieuwe werkwijze ontwikkelingsgerichte peer review, zoals in december 2021 vastgesteld, wordt het komende halfjaar in de praktijk van Samen Opleiden uitgeprobeerd. Partnerschappen po, vo en mbo nemen deel aan pilots en organiseren dit najaar een peer reviewdag. Experts Bob Koster, Edmée Suasso en Miranda Timmermans kijken mee en adviseren de partnerschappen over aanpak en inhoud. Eind 2022 zijn de inzichten en ervaringen zoals opgedaan in de pilots te vinden op de website van het Platform.

Erkende partnerschappen kunnen zich mede met deze informatie voorbereiden op hun eigen ontwikkelingsgerichte peer review. Het ministerie van OCW kondigt aan dat die peer review voor 1 januari 2026 afgerond moet zijn, en dat de planning van de peer review door de partnerschappen zelf in te vullen is. Op de website van het Platform vind je daarover binnenkort meer informatie.

Ondertussen zijn alle partnerschappen aangeschreven en veel programmaleiders zijn geïnterviewd om de profieltekst van hun partnerschap op de Platformsite verder inhoud en vorm te geven. Deze profielpagina’s gaan ook onderdeel uitmaken van de peer review planner, het digitale instrument waarmee erkende partnerschappen het proces van de ontwikkelingsgerichte peer review doorlopen.  Planning is om deze na de zomervakantie te lanceren.

Gerelateerde berichten