MBO
PO
VO

Verkenning | Inductie binnen partnerschappen Samen Opleiden

Bij het opstellen van het kwaliteitskader Samen Opleiden & Indcuctie was het bestuurlijk uitgangspunt om ook de inductiefase mee te nemen in de opdracht van de partnerschappen. Het gaat om het belang van een doorlopende professionele ontwikkeling van (aankomende) leraren en daar hoort de doorontwikkeling na de opleiding bij. Vanuit het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren hebben we in 2021 met een aantal personen uit partnerschappen verkend wat belangrijk is bij de samenwerking rondom inductie. Ook experts rondom dit thema hebben input geleverd.

Er zijn beelden verzameld van denkwijzen en er is gezocht naar de essentie van inductie in het partnerschap. Wat is het waarom van inductie binnen het partnerschap (zie ‘de Golden Circle’, Simon Sinek) vanuit de drie sectoren: wat zijn mogelijke principes en uitgangspunten, welke ontwikkelingsfases zijn er, welke instrumenten zijn er beschikbaar e.d. Klik hieronder voor het verslag van onze bevindingen en een overzicht van relevante bronnen en instrumenten.

Download verslag

Vervolg inductie in partnerschap

Ook in 2022 zal het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren zich verder bezig houden met het onderwerp inductie. Bijvoorbeeld via:

  • Het delen van goede voorbeelden over het waarom van het organiseren van inductie binnen het partnerschap?
  • Een instrument ontwikkelen voor de proceskant: hoe kader je een proces van inductie in het partnerschap? Wat heb je nodig? Bijvoorbeeld een instrument om de dialoog te voeren en/of een procesinstrument voor het samen vormgeven van inductie.
  • Welke bronnen/instrumenten/tools gebruik je waar in het proces van samen inductie organiseren?
  • Welke ontwikkelingsfases zijn er om inductie binnen het partnerschap vorm te geven?
Gerelateerde berichten