23 april 2021

Webinar | Het belang van een onderzoekscultuur en evidence-informed werken aan schoolontwikkeling

Op 21 april jl. vond het webinar ‘Het belang van een onderzoekscultuur en evidence-informed werken aan schoolontwikkeling’ plaats georganiseerd door het Platform Samen Onderzoeken. Tijdens deze webinar ging Anje Ros, lector Goed leraarschap, goed leiderschap van Fontys Hogeschool Kind en Educatie, in op het belang van een onderzoekscultuur.

Ros: “We verstaan onder een onderzoekscultuur een professioneel klimaat waarin enerzijds op een planmatige, systematische en onderbouwde manier wordt gewerkt aan onderwijsverbeteringen en innovaties en anderzijds een open en op leren gericht klimaat, waarin leraren kritisch reflecteren op hun eigen handelen en op de schoolontwikkeling. De leeromgeving helpt hierbij.” Hieronder is de presentatie te zien en het webinar in zijn geheel terug te kijken.

Presentatie & Leeromgeving Onderzoekscultuur

  • Presentatie
  • De Leeromgeving Onderzoekscultuur van het Platform Samen Onderzoeken ondersteunt scholen en schoolbesturen in het po, vo en mbo om op een onderzoekende manier te werken aan onderwijsontwikkeling. De school baseert zich hierbij op praktijkkennis en kennis uit onderzoek.


Nieuws 11 mei 2021

Aanmelding geopend | De week van Samen Opleiden 2021

U kunt zich vanaf vandaag aanmelden voor de sessies tijdens De week van Samen Opleiden. Maak uw keus uit de […]

Meer lezen »

Nieuws 10 mei 2021

Interview | Met NPO-middelen studenten inzetten

Hoe kunnen wij de structuur van ons partnerschap gebruiken om onze studenten in te zetten bij het wegwerken van achterstanden […]

Meer lezen »