23 april 2021

Webinar | Het belang van een onderzoekscultuur en evidence-informed werken aan schoolontwikkeling

Op 21 april jl. vond het webinar ‘Het belang van een onderzoekscultuur en evidence-informed werken aan schoolontwikkeling’ plaats georganiseerd door het Platform Samen Onderzoeken. Tijdens deze webinar ging Anje Ros, lector Goed leraarschap, goed leiderschap van Fontys Hogeschool Kind en Educatie, in op het belang van een onderzoekscultuur.

Ros: “We verstaan onder een onderzoekscultuur een professioneel klimaat waarin enerzijds op een planmatige, systematische en onderbouwde manier wordt gewerkt aan onderwijsverbeteringen en innovaties en anderzijds een open en op leren gericht klimaat, waarin leraren kritisch reflecteren op hun eigen handelen en op de schoolontwikkeling. De leeromgeving helpt hierbij.” Hieronder is de presentatie te zien en het webinar in zijn geheel terug te kijken.

Presentatie & Leeromgeving Onderzoekscultuur

  • Presentatie
  • De Leeromgeving Onderzoekscultuur van het Platform Samen Onderzoeken ondersteunt scholen en schoolbesturen in het po, vo en mbo om op een onderzoekende manier te werken aan onderwijsontwikkeling. De school baseert zich hierbij op praktijkkennis en kennis uit onderzoek.


Nieuws 20 juli 2021

Netwerk huisacademies | Gezamenlijk belang van professionalisering

Steeds meer besturen hebben een eigen academie, kenniscentrum of ander platform om de professionalisering en kennisdeling binnen de organisatie een […]

Meer lezen »

Nieuws 16 juli 2021

Actueel | Grote tevredenheid onder partnerschappen over Samen Opleiden en Professionaliseren

In het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs is veel tevredenheid over Samen Opleiden & Professionaliseren. Dat blijkt uit onderzoek dat […]

Meer lezen »