PO
Aspirant

Verschil Verbindt

Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Het gebied dat we als partnerschap bestrijken is groot: van Friesland, de Noordoostpolder en Overijssel tot aan Apeldoorn. Dat brengt met zich mee dat ook de onderlinge verschillen per regio groot kunnen zijn, ze hebben allemaal hun eigen specifieke problematiek – bijvoorbeeld op het gebied van speciaal onderwijs. Maar juist die verschillen kunnen ons heel krachtig maken, vandaar ook de naam ‘Verschil Verbindt’. We proberen overal een optimale leeromgeving voor onze studenten te creëren. Hoofdthema’s binnen onze visie zijn inclusiviteit en kansengelijkheid. Dat zijn overkoepelende begrippen, maar binnen elke regio kan daar ook zelf verdere kleuring aan gegeven worden. Gekoppeld aan bijvoorbeeld techniekonderwijs in de ene regio, en aan leesonderwijs in een andere.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

We zijn allemaal gelijkwaardige partners. Er is geen hiërarchie, een stageschool heeft evenveel stem in het kapittel als het instituut Windesheim. Ieders eigen expertise weegt even zwaar en maakt het partnerschap tot wat het is. Er is dan ook een open dialoog tussen alle partners. Alles gebeurt in co-creatie. Een goed voorbeeld daarvan zijn curriculumvernieuwingen: die worden niet opgelegd door het instituut, maar in co-creatie in relatie tot het werkveld aangebracht.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • We hebben nu nog de aspirant-status. Om volwaardige opleidingsschool te worden, tuigen we nu het organisatiemodel in regio West op als voorloper voor de andere vier regio’s die we binnen ons partnerschap onderscheiden.
  • Het opzetten van leernetwerken, zodat opleiding en werkveld naadloos met elkaar verweven kunnen raken.
  • Het herijken van het beroepsbeeld om vanuit een door iedereen gedeelde visie de opleidingsschool vorm te geven.
Contactgegevens
Oudestraat 216k
8261 CA Kampen
Website
Contactpersoon
Jose Bonsing
Projectleider

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool Windesheim
Schoolbesturen
Aves
Schoolbesturen
Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand e.0. (SCOT)
Schoolbesturen
Stichting VCO
Schoolbesturen
Stichting Openbaar Onderwijs Kampen (OOK)
Schoolbesturen
Stichting Ieder kind telt
Schoolbesturen
Stichting Floreant
Schoolbesturen
Stichting Codenz
Schoolbesturen
Stichting Chrono
Schoolbesturen
Prisma
Schoolbesturen
Stichting Cambium
Schoolbesturen
CBO Meilân
Schoolbesturen
PrichoH
Schoolbesturen
PCBO Voorst
Schoolbesturen
PCBO Apeldoorn
Schoolbesturen
OOZ
Schoolbesturen
KindPunt
Schoolbesturen
IRIS
Schoolbesturen
Vivente