Logo: Regionale OpleidingsSchool Amstelland (ROSA)
VO

Regionale OpleidingsSchool Amstelland (ROSA)

Aantal studenten partnerschap
382
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

We zijn een grote opleidingsschool, met 18 partnerscholen van verschillende besturen. Alle Amsterdamse lerarenopleidingen zitten erin en we kunnen dan ook spreken van een breed palet en grote diversiteit: scholen met allerlei concepten, een kleurrijk geheel. Wat ons bindt, is dat we als professionele leergemeenschappen (plg’s) samenwerken. Onze visie is dat beter onderwijs begint met van elkaar leren. We komen in een vast ritme en een vaste structuur bij elkaar, en de resultaten van onze samenwerking vormen de rode draad in het opleiden. We willen alle betrokkenen laten groeien: studenten, werkplekbegeleiders, schoolopleider, coaches tot en met instituutsopleiders. Onze plg’s zijn laagdrempelig, bepalen de inhoud van wat we doen en zijn een motor voor verandering. Omdat mensen in steeds wisselende samenstelling bij elkaar, ontstaan er telkens weer nieuwe ideeën. De kruisbestuiving vindt op alle niveaus plaats: denken, delen en uitwisselen.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Onze stuurgroep bestaat uit schoolleiders en vertegenwoordigers van de instituten, maar niet uit bestuurders – daarin onderscheiden we ons van de meeste andere opleidingsscholen. Uit mensen dus die rechtstreeks tot de schoolgemeenschap behoren, en er niet ‘boven hangen’. Hun werkagenda is gebaseerd op de vier waarborgen van het beroepsbeeld. Instituuts- en schoolopleiders zijn samen verantwoordelijk voor themabijeenkomsten en intervisie; het scholingsaanbod is hierop aangepast. In het kader van het beroepsbeeld zorgen we voor een doorgaande leerlijn met leerarrangementen per kwadrant: met een aanbod voor docenten die studenten begeleiden, voor schoolopleiders die werkplekbegeleiders begeleiden, enzovoort. We ontwikkelen in co-creatie ons eigen scholingspalet; we kopen in principe geen scholing in.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Het verder vormgeven van de doorlopende leerlijn, met de focus op de inductiefase en de brug naar de periode daarna.
  • De scholingsmogelijkheden uitbouwen met meer onderzoekscomponenten.
  • Iedereen in beweging en lerend houden.
Contactgegevens
Koediefslaan 69
2101 BT Heemstede
Website
Contactpersoon
Marcelle Hobma
Coördinator
06-52358820

Partners

Lerarenopleidingen
Academie voor Lichamelijke Opvoeding
Lerarenopleidingen
Hogeschool van Amsterdam
Lerarenopleidingen
Vrije Universiteit Amsterdam
Lerarenopleidingen
Universiteit van Amsterdam
Lerarenopleidingen
Hogeschool voor de Kunsten
Scholen
HBM
Scholen
Lyceum Sancta Maria
Scholen
Amstelveen College
Scholen
Veenlanden College
Scholen
Atheneum College Hageveld (aspirant-lid)
Scholen
SG Panta Rhei
Scholen
RKSG Thamen
Scholen
Mendelcollege
Scholen
KSH
Scholen
Herbert Vissers College
Scholen
Kennemer Lyceum
Scholen
Keizer Karel College
Scholen
Alkwin Kollege
Scholen
Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert
Scholen
Hervormd Lyceum Zuid
Scholen
Hervormd Lyceum West (aspirant-lid)
Scholen
Hermann Wesselink College
Scholen
Yuverta-Aalsmeer