Logo: Academische Opleidingsschool ROSRijnland
VO

Academische Opleidingsschool ROSRijnland

Jaar van oprichting
01-09-2009
Jaar van erkenning
2009
Aantal studenten partnerschap
340
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Wij hebben korte lijnen en een goede overlegstructuur. In gezamenlijkheid ontwikkelen we onderwijs en voeren dat uit. We respecteren en benutten de diversiteit van alle partners, iedere school heeft zijn eigen identiteit. We hanteren gemeenschappelijke richtlijnen over de visie op kwaliteit en op het beroep, maar de vertaling naar de praktijk kan per stageschool verschillen. De gemeenschappelijke onderlegger is gebaseerd op vier kernwaarden, die we onlangs in ons kwaliteitszorgbeleid hebben gedefinieerd: ontwikkelingsgericht; samen; eenheid in verscheidenheid (ook wat de studentenpopulatie betreft); en – last but not least – lol! We vinden het belangrijk om hard te werken, maar het gaat ook om het plezier in en de passie voor dat werk.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Wat ons misschien van sommige andere partnerschappen onderscheidt, is de grote diversiteit. We hebben zeven lerarenopleidingen en zeven schoolbesturen, van openbare, katholieke en protestante signatuur. We hebben op bovenschools niveau overlegorganen. Natuurlijk is er een stuurgroep waarin de schoolbesturen vertegenwoordigd worden. Elk schoolbestuur vaardigt daarnaast een coördinator af, en die hebben eens per maand een gezamenlijk overleg over de uitvoering van ons beleid. Dat is als het ware het kloppend hart van onze organisatie. Daarnaast hebben we jaarlijks één of twee thematische werkgroepen. Daarin zijn ook de opleidingsinstituten vertegenwoordigd, zij het niet altijd alle zeven tegelijk ‘live’: sommige zijn aangehaakt via de mail.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Uitbreiding van het aantal stageplaatsen voor onze studenten.
  • Versterking van de leeromgeving: meer maatwerk, betere doorlopende leerlijnen in de stage.
  • Meer maatwerk ook in de professionalisering van de begeleiding, toegespitst op de ‘ROSRijnland-cultuur’.
  • Implementatie van het nieuwe kwaliteitsbeleid, met speciale aandacht voor de rol van de schoolleider.
  • We willen ons nader beraden op onze positie in het licht van de RAP-regio, die ongeveer samenvalt met die van onze opleidingsschool. Maar ook met andere spelers op de markt op het gebied van opleiding, werving en selectie van startende leraren willen we meer gaan samenwerken.
Contactgegevens
Sportdreef 1
2171 KM Sassenheim
Website
Contactpersoon
Leontine van den Berg
programmaleider
06 54328068

Partners

Lerarenopleidingen
Universiteit Leiden, ICLON
Lerarenopleidingen
Haagse Hogeschool, Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding
Lerarenopleidingen
Hogeschool Leiden , LERO
Lerarenopleidingen
Hogeschool Rotterdam
Lerarenopleidingen
Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes
Lerarenopleidingen
Hogeschool van Amsterdam, Academie voor Lichamelijke Opvoeding
Lerarenopleidingen
Hogeschool van Amsterdam, Domein Onderwijs en Opvoeding
Lerarenopleidingen
Koninklijk Conservatorium Den Haag
Lerarenopleidingen
Technische Universitaire Lerarenopleiding, TU Delft
Lerarenopleidingen
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Academie voor Beeldende Vorming
Scholen
Adelbert College
Scholen
Rijnlands Lyceum Sassenheim
Scholen
Visser ’t Hooft Lyceum
Scholen
Vakcollege Rijnmond
Scholen
Teylingen College
Scholen
Northgo College
Scholen
Rijnlands Lyceum Oegstgeest
Scholen
Pieter Groen
Scholen
Marecollege
Scholen
Leonardo College
Scholen
Fioretti College
Scholen
Da Vinci College
Scholen
Bonaventuracollege
Scholen
Vlietland College
Schoolbesturen
Scholengroep Leonardo Da Vinci
Schoolbesturen
Stichting Andreas College
Schoolbesturen
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL)
Schoolbesturen
Stichting Fioretti Teylingen
Schoolbesturen
Stichting Het Rijnlands Lyceum

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews
1 november 2021

Academische opleidingsschool ROS Rijnland (vo) deed mee aan de ‘pilot peerreviews’. Het partnerschap werkt naar aanleiding daarvan aan de aanscherping van het kwaliteitsbeleid, maar ontdekte ook een aantal succesfactoren van de peer review.