Logo: Opleidingsschool Zuid-West Holland
PO

Opleidingsschool Zuid-West Holland

Aantal studenten partnerschap
275
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Drie begrippen die ons partnerschap kernmerken zijn teamleren, authenticiteit en regie. Teamleren doen we met name in onze ‘kernteams’, die samengesteld zijn uit een instituutsopleider, een schoolopleider en een groep studenten en daarnaast door professionaliseringsbijeenkomsten te organiseren. Er zijn twee ‘OZWH’-middagen per jaar voor verschillende doelgroepen: directeuren, mentoren, opleiders, startende leerkrachten, enzovoort. Alle betrokkenen in het partnerschap werken nauw met elkaar samen aan vraagstukken rond het lerarentekort, professionalisering en kwaliteitsverbetering. Ten slotte is ook kenmerkend dat alle partners één en hetzelfde curriculum hanteren. Samen opleiden doen we overigens voor alle studenten: voltijd én flex.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

We werken met een overlegstructuur waarin sleutelfiguren van alle partners deelnemen. Werkgroepen staan onder leiding van een stuurgroeplid, de deelnemers komen uit verschillende lagen van het partnerschap. De samenstelling wordt bepaald door het thema van de werkgroep in kwestie: professionalisering, kwaliteitszorg, onderzoek, instroom, nieuwe halo-pabo opleiding. Deelnemers leren veel van elkaar doordat ieder een ander perspectief inbrengt. We besteden veel aandacht aan professionalisering en uitwisseling met en tussen verschillende doelgroepen: directeuren, mentoren, opleiders, startende leerkrachten enzovoort. Verder kennen we een uitgebreide intake van zij-instroomkandidaten, met gerichte coaching gedurende dat traject. Voor de verschillende routes – voltijd, flex, zij-instroom – werken we altijd praktijkgericht, passend bij de betreffende doelgroep.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Vergroten van de instroom van studenten.
  • De motor zijn voor onderwijsvernieuwing in onze regio.
  • ‘Anders organiseren van het onderwijs’ binnen de scholen, en de consequenties daarvan voor de pabo.
  • Verdere flexibilisering van het onderwijsaanbod: verschillende opleidingsroutes met keuzemogelijkheden voor de studenten.
  • Intensivering van samenwerking op het gebied van onderzoek, in samenwerking met de lectoraten ‘Inclusive Education’ en ‘Jeugdzorg in transformatie’.
  • Double degree halo-pabo mogelijk maken.
Contactgegevens
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag
Website
Contactpersoon
Rosanne Brinkhuis
Programmaleider

Partners

Lerarenopleidingen
PABO Haagse Hogeschool
Scholen
Annie MG Schmidtschool
Scholen
Obs De Zonnebloem
Scholen
OBS De Wissel
Scholen
OBS De Willemsschool
Scholen
OBS de Vlieten
Scholen
OBS de Springplank
Scholen
OBS De Springbok
Scholen
OBS De Notenkraker
Scholen
OBS De Leeuwerikhoeve
Scholen
OBS Het Galjoen
Scholen
OBS de Kyckert
Scholen
OBS de Kleine Wereld
Scholen
OBS de Driekleur Wilhelmina
Scholen
OBS de Driekleur Dalton
Scholen
OBS De Drentse Hoek
Scholen
OBS Benoordenhout
Scholen
Montessorischool Parkrijk
Scholen
Montessorischool De Delftse Tuin
Scholen
OBS Dr. Willem Drees
Scholen
OBS Nicolaas Beets
Scholen
OBS Het Galjoen
Scholen
Prinses Catharina-Amaliaschool
Scholen
Wethouder Brederodeschool
Scholen
Van Ostadeschool
Scholen
School voor Speciaal Basisonderwijs P H Schreuder
Scholen
School voor Speciaal Basisonderwijs De Bonte Vlinder
Scholen
SBO Elsenburg
Scholen
SBO de Vuurtoren
Scholen
Prinses Marijkeschool
Scholen
Parkschool
Scholen
Basisschool Anne Frank
Scholen
Openbare Montessorischool Jan Vermeer, locatie Raam
Scholen
Openbare Daltonschool Poeldijk
Scholen
Openbare Daltonschool Naaldwijk
Scholen
Openbare Daltonschool Honselersdijk
Scholen
Openbare Basisschool Ypenburg
Scholen
Openbare Basisschool Prins Willem Alexander
Scholen
Openbare Basisschool Max Velthuijs
Scholen
Openbare Basisschool De Gelderlandschool
Scholen
Maria Montessorischool
Scholen
Jan Ligthartschool
Scholen
Inspecteur W P Blokpoelschool
Scholen
Daltonschool t Prisma
Scholen
Eerste Nederlandse Buitenschool
Scholen
De Strandwacht, school verbonden aan het Pedologisch Instituut
Scholen
De Spoorzoeker
Scholen
De La Reyschool
Scholen
De Klimopschool
Scholen
De Kleine Keizer
Scholen
De Baanbreker
Scholen
Daltonschool Eglantier Buiten
Scholen
IKC het Zwanenbos
Scholen
Daltonschool De Vijver
Scholen
Daltonschool de Schutse
Scholen
Dalton KC Helen Parkhurst
Scholen
Bredeschool Steenvoorde
Scholen
Basisschool Springwijs
Scholen
Basisschool Het Volle Leven
Scholen
Basisschool De Voorsprong
Scholen
Basisschool Bohemen Kijkduin
Scholen
Erasmusschool
Scholen
Freinetschool Delft
Scholen
Galvani-School
Scholen
IKC Da Vinci
Scholen
IKC het Plankier
Scholen
IKC Florence Nightingale
Scholen
IKC de Watersnip
Scholen
IKC de Waterlelie
Scholen
IKC de Vijverburgh
Scholen
IKC de Trinoom
Scholen
IKC de Triangel
Scholen
IKC de Tjalk
Scholen
IKC de Springplank
Scholen
IKC de Saffier
Scholen
IKC de Piramide
Scholen
IKC de Klimboom
Scholen
IKC De Kasteeltuijn
Scholen
IKC De Gaerde
Scholen
IKC de Eglantier Voorhof
Scholen
IKC de Edelsteen
Scholen
IKC de Baanbreker
Scholen
Zuidwalschool
Schoolbesturen
OPOZ, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer
Schoolbesturen
De Haagse Scholen, Stichting v. Openbaar basis- en speciaal onderwijs
Schoolbesturen
Stichting Openbaar Onderwijs Westland
Schoolbesturen
Librijn, Stichting voor openbaar onderwijs