Logo: ROC Midden Nederland
MBO

ROC Midden Nederland

Jaar van oprichting
01-09-2010
Jaar van erkenning
2012
Aantal studenten partnerschap
175
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

ROC Midden Nederland en Instituut Archimedes zijn als partners in de opleidingsschool gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het curriculum van de docent in opleiding (dio). Deze samenwerking bestaat al meer dan tien jaar. Hierdoor hebben beide partijen een hecht, stabiel en kwalitatief goed partnerschap ontwikkeld waarbij de verbinding tussen theorie en praktijk zo goed mogelijk wordt vormgegeven.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Kenmerkend voor ons partnerschap zijn de vaste instituutsopleiders, die verdeeld zijn over alle locaties. Naast de nauwe samenwerking van het duo schoolopleider en instituutsopleider, is er regelmatig overleg met de hele groep. Samen werken we aan professionalisering, visie en missie. Aan de hand van de eerder gestelde doelen en enquête-uitslagen, evalueren en reflecteren wij met elkaar. Aan het eind van het schooljaar bepalen wij met elkaar de nieuwe doelen en prioritieten. Gezamenlijk zijn wij verantwoordelijk voor onze kwaliteitsstructuur die jaarlijks wordt aangepast en geactualiseerd. Vooraf wordt een agenda bepaald met themabijeenkomsten en intervisiemomenten. De schoolopleiders en instituutsopleiders zijn verantwoordelijk voor de invulling van deze bijeenkomsten. Hoewel de thema’s veelal hetzelfde zijn, wordt de inhoud passend gemaakt voor de groep dio’s.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • student teacher journey (als pilot op Tech Campus);
  • inductieprogramma in samenwerking met Hogeschool Utrecht;
  • inductieprogramma voor pdg’ers (pedagogisch didactisch getuigschrift);
  • samenwerking rond de opleiding voor pdg’ers (wellicht in company);
  • training voor de hybride professional in samenwerking met de Hogeschool Utrecht;
  • mogelijkheden om intern meer aan te bieden;
  • het mbo (en de aantrekkelijkheid van werken in het mbo) nog beter op het netvlies te krijgen voor dio’s en zij-instromers.
Contactgegevens
Brandenburchdreef 20
3562 CS Utrecht
Website
Contactpersoon
Rosanne Koops
Coordinator Samen Opleiden ROC Midden Nederland

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool Utrecht
Scholen
ROC Midden Nederland

Kennisbank

28 juni 2022

Via ons Intranet te bereiken. Docenten in opleiding plaatsen hier de beroepsproducten op zodat ook andere colleges er gebruik van kunnen maken en/of inspiratie uit op kunnen doen.