Logo: Opleidingsschool Midden-Limburg
PO

Opleidingsschool Midden-Limburg

Wat typeert jullie samenwerking?

In 2016 hebben de onderwijsinstellingen Innovo, KomLeren, MosaLira, Movare, SPOLT, Kindante, Triade, SKO Maasdal, Swalm en Roer, Meerderweert/Eduqaat en dNP vertegenwoordigd door Fontys Hogescholen en Zuyd Hogeschool (schoolbesturen uit het basisonderwijs Zuid- en Midden-Limburg en de Nieuwste Pabo) een convenant gesloten met als doel “gezamenlijke opleidingsprojecten en andere activiteiten ter hand te nemen gericht op”:
a. ontwikkeling en uitvoering gezamenlijk beleid ‘opleiden in school’;
b. ontwikkeling en uitvoering gezamenlijk beleid ‘life time employability’;
c. ontwikkeling en uitvoering gezamenlijk beleid ‘lerende regio’.”

Waar zijn jullie trots op?

We zijn trots op de systematische samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen die vele mogelijkheden biedt om op uiteenlopende niveaus en met een veelheid van verschillende instrumenten en methoden te werken aan de kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs. We zijn primair gericht op de vraag welke (aanvullende) professionaliteit van studenten, leraren en lerarenopleiders wordt gevraagd om de kwaliteit van het basisonderwijs te verbeteren, en dat vormt het gemeenschappelijke decor waarbinnen de samenwerking gestalte krijgt.”

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

De laatste twee jaren is er in toenemende mate aandacht voor de overgang van start- naar basisbekwaam en van basis- naar vakbekwaam.

Contactpersoon
Mieke Groten
06-50242073

Partners

School
BS De Lemborgh
School
BS De Reuzepas
School
IKC Leuken Onderwijs
School
IKC Loedoes
School
BS De Hovenier (AOS)
School
BS De Neerakker (AOS)
School
BS De Sleye
School
Synergieschool
School
BS J.F De Achtbaan
School
BS De Octopus
School
BS De Stapsteen
School
BS De Zonnewijzer
School
BS De Driesprong/Leonardoschool
School
BS De Kluis
School
KC De Leeuwerik
School
BS Spaubeek
School
BS Kinkbeek, Obbicht
School
BS Het Dal
School
IKC De Kerneel
School
BS De Harlekijn
School
BS Sterrenrijk
School
BS De Leerlingst
School
BS St. Liduina
School
BS De Mussenberg
School
IKC De Verrekijker
School
BS Angela
School
KC Sittard (v/h De Baandert)
School
SBO De Blinker
School
Brede School De Bron
School
OBS De Driepas
School
OBS De Duizendpoot, loc. Lindenheuvel
School
OBS De Duizendpoot, loc. Zuid
School
BS Lahrhof
School
BS De Kinkbeek, Grevenbicht
Lerarenopleiding
Fontys Hogeschool, locatie Sittard
Lerarenopleiding
De Nieuwste PABO
Lerarenopleiding
De Nieuwste PABO
Schoolbestuur
Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thorner Kwartier
Schoolbestuur
Stichting Kindante
Schoolbestuur
Stichting Swalm & Roer
Schoolbestuur
Stichting Triade
Schoolbestuur
Meerderweert, Stichting Primair Onderwijs Weert
Schoolbestuur
Wijzers in onderwijs
Schoolbestuur
Stichting Eduquaat