VO

Partnerschap Op Reis

Jaar van oprichting
01-08-2020
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Ons partnerschap is gespecialiseerd in het opleiden van aankomende leraren voor de grootstedelijke context van Utrecht en omgeving. Deze context wordt gekenmerkt door de diversiteit aan leerlingen en schooltypen (van praktijkonderwijs tot gymnasium) binnen onze scholengroep die uit 13 VO scholen en 30 PO scholen bestaat. Effectief functioneren in deze context vraagt van leraren dat zij flexibel zijn, over routines beschikken en over het vermogen om hun handelen voortdurend aan te passen aan en in te spelen op verschillen en veranderingen. We leiden startbekwame leraren op die beschikken over adaptieve expertise, onze ervaren leraren ontwikkelen zich tot adaptieve experts.

Het behalen van de bevoegdheid zien we als de start van een leven lang leren als onderwijsprofessional en als de eerste tussenstop in een doorlopende leerlijn; van in opleiding, starter, ervaren naar expert. Binnen Op Reis richten we ons op opleiden, professionaliseren, onderzoeken en ontwikkelen.

 

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

De rode draad in onze samenwerking is het woord ‘samen’. Actoren van de verschillende partners zijn betrokken bij de samenwerking (in heterogene en homogene groepen) op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
We hebben gekozen voor de naam ‘Op Reis’ omdat die goed past bij hoe we kijken naar het opleiden en professionaliseren van (aankomende) leraren en de verschillende rollen daarbij (reiziger, reisleider, leidinggevende). We komen ergens vandaan en we gaan samen ergens naar toe. We leren van en met elkaar en we hebben elkaar nodig bij het bedenken, uitvoeren en bijstellen van allerlei reizen en reisroutes.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Verbinden van opleiden van leraren voor VO met PO en interprofessioneel opleiden.
  • Verdere professionalisering van leraren in alle sectoren van funderend onderwijs en MBO.
  • Optimalisering van de organisatiestructuur, de kwaliteitscultuur en de communicatie.
Contactgegevens
Grebbeberglaan 9-a
3506 GK Utrecht
Contactpersoon
Marielle Rutten
Projectmanager
06-12435624

Partners

Lerarenopleidingen
Marnix Academie
Lerarenopleidingen
Universiteit Utrecht, Graduate School of Teaching
Lerarenopleidingen
Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes
Scholen
Amadeus Lyceum
Scholen
StGregorius College
Scholen
St. Bonifatiuscollege
Scholen
Oosterlicht College Vianen
Scholen
Oosterlicht College Nieuwegein
Scholen
Niftarlake College
Scholen
Limus College
Scholen
Broeckland College
Scholen
Kranenburg Praktijkonderwijs
Scholen
Globe College
Scholen
Gerrit Rietveld College
Scholen
Descart
Scholen
De Baanbreker
Scholen
Christelijk Gymnasium Utrecht
Scholen
Waldorf Utrecht
Schoolbesturen
PCOU Willibrord