Logo: Groen Consortium Opleiden in de School
MBO
VO

Groen Consortium Opleiden in de School

Jaar van oprichting
01-08-2003
Jaar van erkenning
2020
Aantal studenten partnerschap
380
Organogram
Bekijk
Wat typeert jullie samenwerking?

Wat onze samenwerking typeert, is de drive goed groen onderwijs te leveren, innovatief te zijn en onze studenten op te leiden tot goede mbo-docenten. Een aantal jaar geleden hebben we gezamenlijk onze visie ontwikkeld met vier pijlers:
1. Leren vanuit authentieke beroepssituaties staat centraal;
2. Studenten werken in de breedte aan hun ontwikkeling;
3. Studenten kunnen rekenen op goede werkplekbegeleiding vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid;
4. Gezamenlijk vormgeven van het groene onderwijs.

Deze pijlers worden breed gedragen binnen ons samenwerkingsverband.
Voor de groene sector is het typerend dat er veel wordt samengewerkt. Onze opleidingsschool is uniek in het mbo gezien de samenwerking van de lerarenopleiding met zeven agrarische opleidingscentra (aoc).

Waar zijn jullie trots op?

Wij zijn onder meer trots op het Groen Consortiumoverleg: het werkoverleg. De instituutsopleiders en coördinatoren van de scholen zijn hierbij aanwezig. Het overleg heeft een actief karakter. We zijn met zo’n zestien mensen en het lukt ons om er werksessies van te maken. Sessies die met of zonder externe input gericht zijn op kwaliteitsverbetering en uitwisseling van ervaringen op een specifiek thema. We werken in kleine groepjes samen aan vragen als: Welke verbetering kunnen wij realiseren in driehoeksgesprekken, op welke wijze kunnen wij onze werkplekbegeleiders trainen, hoe zorg je voor de kwaliteit, hoe kunnen we een doorlopende ontwikkellijn neerzetten en hoe kunnen we het opleiden in de school inbedden in alle organisaties?

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Inhoudelijk heeft het structureel inbedden van het Groen Consortium in de scholen de focus: zowel op de lerarenopleiding als in de aoc’s.

Wat is jullie ambitie voor de toekomst?

Onze ambitie is om als Groen Consortium een doorlopende leerlijn te realiseren. We willen de overgang van aanstaande docenten (student) tot startende docent vloeiender maken en ook startende docenten planmatig gaan begeleiden. Daarnaast willen we met de samenwerking ook meer schoolontwikkeling concreet in gezamenlijkheid oppakken en breder communiceren dan nu al het geval is.

Ook willen we beleid ontwikkelen op het werken van studenten in de aoc’s onder een arbeidscontract. Dit is een spanningsveld: aan de ene kant is het mooi om écht onderdeel te zijn van een team en professionele werkervaring op te doen, aan de andere kant is het van belang om ook voldoende tijd te nemen voor de opleiding en deze volwaardig af te ronden.

Contactgegevens
Mansholtlaan 18
6708 PA Wageningen
Website
Contactpersoon
Hanneke Maassen
programmaleider
0613005213

Partners

Lerarenopleidingen
Aeres Hogeschool Wageningen
Scholen
Aeres vmbo-mbo, voorheen Groenhorst college
Scholen
Curio, voorheen Prinsentuin
Scholen
Lentiz, voorheen Holland College
Scholen
Nordwin College, nu Aeres vmbo en mbo
Scholen
Terra
Scholen
Vonk, voorheen Clusius
Scholen
Zone.college, voorheen AOC-Oost en AOC de Groene Welle