VO
Aspirant

Gelderse Onderwijsvallei

Jaar van oprichting
01-08-2022
Jaar van erkenning
2022
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

In de Gelderse Vallei zijn wij het eerste partnerschap Samen Opleiden in het voortgezet onderwijs.
Ons partnerschap is klein en divers: de twee participerende vo-scholen met totaal zes locaties bieden praktijkonderwijs tot en met Technasium. Met dit brede aanbod hebben studenten echt wat te ontdekken. De visie van ons partnerschap is gebaseerd op vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid. Daarnaast is duurzaamheid is een belangrijk begrip in onze visie op samen opleiden. We vinden dat scholen en leraren een taak hebben in duurzaamheidsontwikkeling, maar ook zetten we erop in dat onze studenten zich duurzaam met het onderwijs verbinden.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Duurzaamheid en verbinding hebben ook betrekking op de samenwerking in ons partnerschap. We willen duurzaam met elkaar samenwerken. Verbinding zien we terug in de opleiding van de studenten en in de samenwerking: we streven ernaar dat studenten zich verbinden met de maatschappij en met onze regio. Ook als partnerschap en als deelnemende scholen zoeken we actief verbinding met de regio.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?

Ons partnerschap heeft de ambitie om te groeien, maar eerst zullen we ons de komende twee jaar als aspirant partnerschap richten op de verdere ontwikkeling van het Samen Opleiden en op de erkenning. We hebben focusgroepen gevormd die zich bezighouden met de speerpunten die we de komende jaren centraal stellen:

  • Een gezamenlijk curriculum ontwikkelen voor de studenten die binnen ons partnerschap worden opgeleid.
  • De scholing en begeleiding van werkplekbegeleiders. We hechten er veel waarde aan dat onze studenten worden begeleid door deskundige, hiervoor opgeleide professionals.
Contactgegevens
Hollandseweg 1, Gebouw 201
6706 KN Wageningen
Contactpersoon
Yvonne van Hoeckel
Projectleider
06-81974169

Partners

Lerarenopleidingen
HAN
Lerarenopleidingen
Radboud Docenten Academie
Lerarenopleidingen
WUR
Schoolbesturen
Het Streek
Schoolbesturen
Marnix College
Schoolbesturen
Pallas Athene College
Schoolbesturen
Pantarijn

Kennisbank

11 december 2022

De komende jaren werken twee scholengemeenschappen en drie lerarenopleidingen samen aan de ontwikkeling van de opleidingsschool ‘Gelderse Onderwijsvallei’. Piety Runhaar, Universitair Hoofddocent en Coördinator Minor Educatie aan de Wageningen Universiteit (WUR), beantwoordt drie vragen over het partnerschap.