VO
Aspirant

De Grift

Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

We zijn een nieuw partnerschap, de opleidingsschool heeft nog een aspirant-status. Kenmerkend is de passie waarmee wij werken aan de opleiding van nieuwe docenten. Het gaat ons om het verstevigen van bestaande en het leggen van nieuwe verbindingen binnen de grote diversiteit van ons Apeldoornse onderwijslandschap: van vmbo-basis tot en met categoraal gymnasium, met een keur aan onderwijsconcepten. Eigenaarschap bij leerlingen speelt in onze scholen een steeds belangrijkere rol. Onze kernwaarden zijn bezieling, ambitie en verbinding. Bij ons zijn de lijnen tussen alle partijen kort. Dat zorgt mede voor een veilig klimaat voor onze studenten. Als het op een stageschool met een student niet lekker loopt, weten we elkaar snel te vinden om tot het gewenste maatwerk te komen.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Onze samenwerking wordt gekenmerkt door een enorm enthousiasme. We weten elkaar snel en goed te vinden en stemmen steeds meer met elkaar af: welke kant willen we samen op, wat gaat goed, wat kan er beter? Dat gebeurt in alle lagen, of het nu om schoolopleiders, instituutsopleiders of directeuren gaat. Als partners bereiden we gezamenlijk ontwikkelsessies en vergaderingen voor. Het helpt dat de contactpersonen van onze instituten, Windesheim in Zwolle en Radboud Universiteit in Nijmegen, allebei in Apeldoorn hebben gewerkt. Zij kennen onze onderwijsgroep als hun broekzak en dat maakt de communicatie erg soepel en plezierig.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Het goed neerzetten van onze nieuwe organisatie, waarbij alle taken optimaal belegd zijn. Zo zijn op de scholen na een sollicitatieprocedure recentelijk nieuwe schoolleiders aangesteld.
  • Het werken aan een werkplekcurriculum, voor beide opleidingsinstituten. Daarbij willen we zo veel mogelijk dwarsverbindingen aanbrengen.
  • Een pilot ‘Leefstijl’, om de professionele basis van de studenten te verbreden. Dan gaat het bijvoorbeeld om kwesties als: ‘Hoe behandel je potentieel gevoelige onderwerpen – rond gender, seksuele geaardheid, etc. ­– in de klas?’
Contactgegevens
Jachtlaan 108
7313 EC Apeldoorn
Website
Contactpersoon

Partners

Schoolbestuur
Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra (SSOE)
School
Vellesan College