Logo: AOS “Wijzer in onderwijs”
VO

AOS “Wijzer in onderwijs”

Jaar van oprichting
24-03-2006
Jaar van erkenning
2011
Aantal studenten partnerschap
252
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

De ondertitel bij de – nieuwe – naam van ons partnerschap is ‘De kracht van samen blijven leren’. Samen blijven leren is dan ook ons wezenskenmerk. Wij zijn een zeer ervaren opleidingsschool met een keur aan professionele opleiders en onderzoeksbegeleiders. Kenmerkend voor ons is het werken met leergemeenschappen. Daarin komen de deelnemers van de scholen en de instituten samen om van en met elkaar te leren. Niet alleen de inhoud staat daarbij centraal ­– rond thema’s als onderzoekend leren en handelen of metacognitie ­– maar ook het proces van samen leren. Dat laatste aspect komt uitgebreid aan de orde in speciale intervisiebijeenkomsten.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Bij het opstellen van ons nieuwe opleidingsplan zijn alle geledingen van ons partnerschap nadrukkelijk betrokken. Tijdens een grote visiebijeenkomst zijn de accenten bij het beroepsbeeld van onze docenten (in opleiding) bepaald. De missie, visie en ambities zijn geactualiseerd, waarna tijdens een tweede visiebijeenkomst activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de ambities zijn gegenereerd. In een nieuwe werkgroepenstructuur met werkgroepen rondom de verschillende stagetypen en inductie, geven schoolopleiders, instituutsopleiders en onderzoekcoördinatoren vorm aan het werkplekleren van studenten en startende docenten. Daarbij dragen zij ook samen zorg voor de kwaliteit van het werkplekleren.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • We houden rekening met eigen accenten van het beroepsbeeld (eigenaarschap en zelfregie, coachende kwaliteiten, flexibiliteit en wendbaarheid, onderzoekend vermogen, innovatief vermogen en de samenwerking met collega’s) in een samenhangende en praktijkgebonden begeleidings- en beoordelingssystematiek.
  • We leiden leraren op met onderzoekend vermogen die door onderzoekend te werken blijven leren en kunnen bijdragen aan beter onderwijs.
  • We besteden structureel aandacht aan de professionele identiteit van studenten en startende leraren om hun eigenaarschap en zelfregie te versterken.
  • We stimuleren studenten en startende leraren om te differentiëren om zo maatwerk te bieden aan leerlingen.
Contactgegevens
Meeuwse Acker 20-20
6546 DZ Nijmegen
Website
Contactpersoon
Lous Lieber
Programmaleider
024-2037700

Partners

Lerarenopleidingen
Radboud Universiteit Nijmegen
Lerarenopleidingen
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Scholen
Citadel College
Scholen
Maaswaal College
Scholen
Mondial College
Scholen
Notre Dame des Anges
Scholen
Pax Christi College
Scholen
SSgN
Scholen
Stedelijk Gymnasium Nijmegen