Logo: Academische Opleidingsschool West-Brabant (AOS WB)
VO

Academische Opleidingsschool West-Brabant (AOS WB)

Aantal studenten partnerschap
346
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Kenmerkend voor ons vo-partnerschap – een van de eerste opleidingsscholen in Nederland – is de geografische omvang. Het partnerschap strekt zich uit over west en midden Brabant en de meest westelijke en de meest oostelijke deelnemende locatie liggen zo’n 100 kilometer uit elkaar. Dat brengt een eigen dynamiek en specifieke (organisatorische) uitdagingen met zich mee. Vanwege de geografische ligging, zijn er weinig studenten van de universiteiten die voor onze scholen kiezen.

We spreken in ons partnerschap van ‘west-west’ en ‘west-oost’, mede omdat de studentenpopulatie in deze sub-regio’s verschilt. Worden op de scholen in west-west zowel studenten van Hogeschool Rotterdam als van Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) opgeleid, de scholen in west-oost leiden alleen FLOT-studenten op. Hoewel de dynamiek en de manier van werken in deze twee groepen scholen verschilt, is er wel veel inhoudelijke afstemming tussen de twee sub-regio’s. Kenmerkend voor het programma is de aandacht voor informeel leren: ervaringen uitwisselen en bij elkaar in de klas komen kijken.

Omdat we werken vanuit de visie dat de student op de werkplek het beste leert, leiden we studenten zoveel mogelijk op in de scholen. We halen ze zo min mogelijk uit de school, bijvoorbeeld naar centrale bijeenkomsten. Dat betekent dat ook de interactie tussen instituutsopleider, schoolopleider en werkplekbegeleider vooral plaatsvindt in de school. Voor de universitaire studenten hebben we een apart programma ontwikkeld dat wel centraal aangeboden wordt.

 

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

In ‘west-west’ werken de twee hogescholen intensief samen. Er is één ontwikkelteam, met schoolopleiders en instituutsopleiders van beide instituten, dat voor de studenten van beide hogescholen één gezamenlijk programma ontwikkelt, zodat ze allemaal op dezelfde manier worden opgeleid en begeleid in de school. Het opleidingsteam, bestaande uit alle schoolopleiders en instituutsopleiders, is verantwoordelijk voor de uitvoering en evaluatie van het werkplekleren.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Uitbreiden
    Er zijn in onze regio teveel scholen die nog niet tot een opleidingsschool behoren. Samen met de andere partnerschappen in de regio kijken we hoe we deze scholen kunnen laten aansluiten.
  • Gegevens delen
    We meten veel en we willen die gegevens delen. Niet alleen binnen onze opleidingsschool, maar ook met de andere partnerschappen in de regio delen en bespreken we data.
  • Deeltijdstudenten
    Deeltijdstudenten, vaak collega’s in opleiding, vallen nog wel eens tussen wal en schip. We gaan meer aandacht besteden aan de opleiding en begeleiding van deze groep en willen meer maatwerk bieden.
Contactgegevens
Postbus 403
5140 AK Waalwijk
Website
Contactpersoon
Rianne de Groot
Programmadirecteur

Partners

Lerarenopleidingen
Fontys Lerarenopleidingen Tilburg
Lerarenopleidingen
Hogeschool Rotterdam
Lerarenopleidingen
Universiteit van Tilburg
Scholen
Kwadrant Scholengroep
Scholen
Munnikenheide College
Scholen
OMO scholengroep Bergen op Zoom
Scholen
OMO scholengroep Tongerlo
Scholen
OMO Sg De Langstraat
Scholen
Roncalli Scholengemeenschap