VO

Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW)

Jaar van oprichting
01-08-2005
Jaar van erkenning
2009
Aantal studenten partnerschap
396
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Onze partnerscholen onderscheiden zich van elkaar door hun eigenheid. Zij allen hebben een eigen kleur en profilering. We streven bewust niet naar eenvormigheid. De onderlinge verbondenheid bestaat uit het feit dat wij met elkaar hierover het gesprek durven aan te gaan. Dit voortdurende gesprek is onze kracht en staat voor ons professioneel handelen. Het draait daarbij om drie kernelementen: zorgvuldigheid, uitlegbaarheid en standvastigheid. Zorgvuldigheid houdt in dat wij tegenover elkaar ons handelen durven te uit te spreken. Uitlegbaarheid gaat over de verbinding tussen dat handelen en de persoonlijke visie op leren, pedagogiek, onderwijs, school en vak. Standvastigheid betekent dat wij onze rug recht houden bij weerstanden en verleidingen.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Om ontwikkelingslijnen scherper in beeld te krijgen voeren wij gesprekken aan de hand van dialoogkaarten. Ook voeren wij met elkaar ‘ambitiegesprekken’. De uitkomst van die gesprekken maakt de verbinding tussen de ambitie en de dagelijkse praktijk (beter) zichtbaar. Essentieel bij deze manier van werken is dat er sprake is van vertrouwen. Het vertrouwen is groot, omdat de collectieve ambitie en de visie op opleiden richtinggevende kaders zijn. Daarnaast is er veel vertrouwen in de verantwoordelijkheid en deskundigheid van alle betrokkenen. Bij vertrouwen hoort ook verantwoording afleggen over de keuzes die zijn gemaakt en de opbrengsten daarvan. Tot slot vinden we het belangrijk dat fouten kunnen worden gemaakt, zolang ervan wordt geleerd.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Speerpunten kunnen per school verschillen.
  • Aandacht is er vanzelfsprekend voor alle onderdelen van begeleiding van studenten, zijinstromers en startende leraren.
  • Daarnaast werken we aan een onderzoekende houding van alle betrokkenen.
Contactgegevens
Mandenmakerstraat 11
1825 BB Alkmaar
Website
Contactpersoon
Roos Hibma-Nillesen
Regievoerder

Partners

Lerarenopleidingen
Breitner Academie
Lerarenopleidingen
Hogeschool van Amsterdam: ALO
Lerarenopleidingen
Universiteit van Amsterdam
Lerarenopleidingen
Hogeschool van Utrecht
Lerarenopleidingen
Vrije Universiteit Amsterdam
Lerarenopleidingen
Hogeschool van Amsterdam
Scholen
Eerste Christelijk Lyceum
Scholen
Jac. P. Thijsse College
Scholen
Castor College
Scholen
OSG Willem Blaeu
Scholen
Petrus Canisius College
Scholen
Regius College
Scholen
St Michaels College
Scholen
Stedelijk Dalton College Alkmaar
Scholen
Trinitas College
Scholen
CSG Jan Arentsz
Scholen
Kaj Munk College

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews
13 april 2022

Deze bundel bevat zeventien goede praktijkvoorbeelden van Samen Opleiden. Partnerschappen Samen Opleiden kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het Samen Opleiden. De beschreven activiteiten zijn zeer divers, maar beogen allemaal hetzelfde: de leeromgeving te verrijken, zodat partnerschappen nóg betere leraren afleveren.