Logo: Academische Opleidingsschool Het Utrechts Model (AOS HUM)
VO

Academische Opleidingsschool Het Utrechts Model (AOS HUM)

Aantal studenten partnerschap
482
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Ons partnerschap bestrijkt een groot gedeelte van Midden-Nederland (14 vo-scholen en 3 instituten) en heeft veel ‘eenpitter’-scholen in de gelederen. Onze meerwaarde ligt in een extra focus op netwerkfunctie en het onderzoekend vermogen van (aanstaande) leraren. Dat betekent dat we veel samen bovenschools ontwikkelen met ruimte voor ieders specifieke kracht. Voorbeelden hiervan zijn de opzet van het opleidingscurriculum, de plaats van onderzoek en de koppeling van docent in opleiding met de inductiefase. Ons onderwijspalet kent een grote diversiteit: van vmbo tot technasium en gymnasium, van domeingerichte scholen tot cultuurscholen. Bovenschools is er geen intervisie tussen studenten, maar wel zijn er bovenschoolse inspiratiedagen. De scholen hebben weliswaar elk een eigen inductietraject, maar we ontwikkelen daarvoor wel handreikingen: bouwstenen in plaats van blauwdrukken. Al onze scholen hebben opgeleide docentenonderzoekers, begeleid door onderzoekers van de instituten. De studenten participeren zo veel mogelijk in de schoolspecifieke onderzoeksagenda.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

De samenwerking is heel erg gericht op kennisdeling en gebeurt op meerdere niveaus. We experimenteren veel met de intensivering van die samenwerking door ons af te vragen of iets nou wel bij een instituut moet gebeuren of dat het misschien toch beter op school kan plaatsvinden. Op de scholen streven we er dan ook naar om zoveel mogelijk schooleigen experts in te zetten in de opleiding van de studenten. Kenmerkend voor ons partnerschap is verder ‘ontschotting’: we proberen de scheidingsmuren tussen instituten zo veel mogelijk weg te halen, met respect voor de eigen dynamiek. In een recente pilot met werken in leernetwerken ontschotten we nu ook in de populatie: hogeschoolstudenten, universiteitsstudenten, onbevoegden, zij-instromers en starters zitten in één groep.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Het leren in leernetwerken verder uitbreiden door ontschotting enerzijds en intensivering van de samenwerking anderzijds.
  • Een doorgaande leerlijn naar een leven lang leren, met de focus voorlopig op de startende docent.
  • Vergroten van de impact van praktijkgericht onderzoek, gericht op de ontwikkeling van onderwijs en de school.
Contactgegevens
Padualaan 97, Utrecht
Website
Contactpersoon
Michel van Schaik
Projectleider

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes
Lerarenopleidingen
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, lerarenopleidingen beeldend-drama-muziek
Lerarenopleidingen
Universiteit Utrecht, Graduate School of Teaching
Scholen
Scala College
Scholen
ORS Lek en Linge
Scholen
Minkema College
Scholen
KSG De Breul
Scholen
Jordan Montessori Lyceum Utrecht
Scholen
Amadeus Lyceum
Scholen
Anna van Rijn College
Scholen
Het Baarnsch Lyceum
Scholen
De Werkplaats Kindergemeenschap VO
Scholen
Coenecoop College
Scholen
Christelijk College Veenendaal
Scholen
Christelijk College Groevenbeek
Scholen
Cals College Nieuwegein
Scholen
Vathorst College