Regionale Academische Opleidingsschool West-Friesland (ROWF)

Wat typeert jullie samenwerking?

Binnen ROWF wordt samengewerkt door 5 lerarenopleidingen en 12 middelbare scholen (van praktijkschool tot gymnasium) in de regio West-Friesland. Ons doel is: geweldig onderwijs door enthousiaste en professionele docenten. Innovatie en een onderzoekende houding is daarbij van belang. We willen dat de opleiding van leraren optimaal aansluit op onderwijspraktijk. Jaarlijks worden meer dan 300 toekomstige leraren begeleid door een groot team. Toch worden die stages ervaren als maatwerk en persoonlijk. Leren van en met elkaar.

Waar zijn jullie trots op?

Teams van studenten en docenten doen samen onderzoek naar thema’s die van belang zijn in het onderwijs (zoals: pesten, begeleiding startende leraren en ouderbetrokkenheid) en doen voorstellen om hier verbeteringen in te bereiken. Alle studenten volgen tijdens hun stage “Edu Labs”, speciale themabijeenkomsten waarin ze (op steeds een andere school) samen theoretische kennis omzetten in een praktijkervaring. Docenten van ROWF, lerarenopleidingen en de VO-scholen bereiden die bijeenkomsten samen voor en geven begeleiding. Dat is opleiden in de school in optima forma.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Kwaliteit en enthousiasme moeten terugkomen in de tevredenheid van studenten en hun begeleiders. Verbeterpunten die daaruit voortkomen, zullen altijd prioriteit hebben. Het opleiden en verregaand professionaliseren van toekomstige, startende en ervaren leraren. En de vraag hoe we onderzoek kunnen inzetten om dit te goed te doen.


Onze expertise

Samen Professionaliseren

Samen Professionaliseren

Partners

Kennisbank

Publicaties & Links
Opbrengsten project Verbinden en Vernieuwen 2013-2018

Beknopte samenvatting van de opbrengsten van het project Verbinden en Vernieuwen van het Platform Noord-Holland Noord. U vindt in de weergave van deze opbrengsten niet alleen tips, trucs, formulieren, handleidingen en wijzers als uitgewerkte resultaten van onze projecten, maar ook de gouden regels voor de procesbewaking van de projecten.

Praktijkvoorbeelden
Samen leraren opleiden: Parels uit de praktijk

In deze bundel vindt u zeventien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden. De beschreven activiteiten zijn zeer divers, maar beogen allemaal hetzelfde: een bijdrage leveren aan de opleidingspraktijk, zodat opleidingsscholen nóg betere leraren afleveren.

Praktijkvoorbeelden
Regionaal opleidingsplan Regionale Opleidingsschool West-Friesland

Dit document betreft het regionaal opleidingsplan ten behoeve van de Regionale Opleidingsschool West-Friesland.

Praktijkvoorbeelden | Kwaliteitszorgplan
Intern kwaliteitsbeleid Regionale Opleidingsschool West-Friesland

Dit document betreft het kwaliteitsbeleid ten behoeve van de Regionale Opleidingsschool West-Friesland.

Praktijkvoorbeelden
Samenwerkingsovereenkomst Regionale Opleidingsschool West-Friesland

Dit document betreft de samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de Regionale Opleidingsschool West-Friesland.