PO CKC Drenthe / NHL Stenden Hogeschool

Wat typeert jullie samenwerking?

CKC Drenthe en NHL Stenden Hogeschool zijn partners in opleiden. Beiden voelen zicht verantwoordelijk voor het goed opleiden van studenten en daar aan gekoppeld het professionaliseren van zittende leerkrachten. Door ontmoeting en uitwisseling en het gezamenlijk uitvoeren van professionaliseringsactiviteiten worden de werkvelden van het basisonderwijs en de Pabo met elkaar verbonden. De verbinding leid tot discussie, inspiratie en co-creatie, een kwaliteitsimpuls voor de beide organisaties.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn trots dat:
– studenten, leerkrachten, docent én scholen zich binnen het concept opleidingsschool ontwikkelen;
– er een onderzoekscursus voor docenten en leerkrachten is ontworpen;
– onderzoek een centrale plaats heeft waarbij alle betrokkenen hun eigen rol vervullen;
– er inmiddels 175 leerkrachten gecertificeerde mentoren zijn;
– leerkrachten college op de Pabo geven;
– startende leerkrachten een scholings- en begeleidingsprogramma volgen.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

De volgende onderwerpen hebben onze aandacht in de ontwikkelingsfase:
– communicatiestructuur rond het netwerk van opleidingsscholen;
– het ontwikkelen van het werkplekcurriculum;
-kwaliteitszorg (instrument).


Onze expertise

Samen Professionaliseren

Samen Professionaliseren

VSLS

VSLS

Belangrijk resultaat van Versterking Samenwerking in Opleiden (VSiO) is de gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van een begeleidingsprogramma voor startende leerkrachten waarmee de partners een concrete invulling geven aan de inductiefase. Ook heeft het project bevorderd dat het onderzoek de basisscholen is binnengekomen, bijvoorbeeld in de vorm van een onderzoekscursus voor een heel team waarin een docent van de lerarenopleiding de leerkrachten van de basisschool leert om praktijkgericht onderzoek uit te voeren.

Partners

Kennisbank

Publicaties & Links
Video: Wat draagt een zij-instromer bij?

In de nieuwe video van de online campagne “Wat draag jij bij?” benadrukt Gea Hoeksema, coördinator van de zij-instroomopleiding NLH van de Stenden Hogeschool, dat zij-instromers een verrijking zijn voor scholen: “Zij-instromers brengen expertise en specialisme binnen een team.” Benieuwd naar het verhaal van Gea?

Kwaliteitsreeks
Katernen over inrichting, organisatie & bekostiging | PO, VO

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren heeft een aantall praktijkcasussen van de (financiële) inrichting en organisatie van partnerschappen Samen Opleiden onderzocht. Welke overwegingen, insteken, afwegingen maken partnerschappen hierbij? Hoe kunnen andere partnerschappen in het land daarvan leren en er het gesprek met elkaar over aangaan?

Instrumenten
Kwaliteitskenmerken opleidingsschool: een quick scan

Deze quick scan is bedoeld voor scholen die zich willen ontwikkelen tot opleidingsschool en in aanmerking willen komen voor het keurmerk ‘opleidingsschool’, School of Education. In deze quick scan staan de kwaliteitseisen beschreven die gevraagd worden van een opleidingsschool maar ook van het bestuur en de opleiding (5 locaties pabo van Stenden Hogeschool).

Praktijkvoorbeelden
Flyer Samen Opleiden

Flyer ter inspiratie. De toekomstige leraar wordt beter opgeleid als het basisonderwijs en Pabo Stenden vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid investeren in de professionals die studenten begeleiden. Pabo Stenden illustreert dit in deze flyer.

Publicaties & Links
Onderzoekend geleerd

Deze bundel artikelen is geschreven door basisschoolleerkrachten van verschillende schoolbesturen in Drenthe en opleidingsdocenten van de opleiding leraar basisonderwijs Stenden hogeschool. Gedurende drie maanden hebben zij gewerkt aan onderzoeksvaardigheden. Uitgangspunt hierbij was een dilemma, kans of probleem uit de directe onderwijspraktijk. Dit leverde een rijk scala aan onderwerpen op variërend van leesplezier tot zelfverantwoord leren.