Online sessie | Werken met leeruitkomsten in partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren

donderdag 07 december, Online

Op donderdag 7 december van 9.30-12.30 uur organiseert het Platform onder begeleiding van Bernadette Laudy en Miranda Timmermans een online sessie over het werken met leeruitkomsten in partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren. Het doel van deze sessie is dat de tandems van partnerschappen behoeften delen en ervaring opdoen in het werken met leeruitkomsten in het Samen Opleiden. De sessie dient als pilot voor te ontwikkelen aanbod in de vorm van webinars in 2024. Er komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals de betekenis en de rol van leeruitkomsten in flexibel opleiden, het begeleiden, opleiden, beoordelen van studenten en de professionalisering van lerarenopleiders d.m.v. oefeningen met casuïstiek en stellingen.

We zijn op zoek naar twee tandems van instituutsopleider & schoolopleider uit elke sector (po, vo, mbo) die op deze ochtend van 7 december aan de slag willen gaan met dit relevante thema. Het is niet nodig ervaring te hebben in het werken met leeruitkomsten, maar wel dat het thema geagendeerd wordt in het eigen partnerschap. Stuur een mail naar platformsamenopleiden@vo-raad.nl om je aan te melden voor deze sessie. NB Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar. Je kan je wel nog inschrijven voor de wachtlijst door een mail te sturen naar platformsamenopleiden@vo-raad.nl. Mocht er een plek vrij komen, dan ontvang je bericht van ons.