MBO

Bijeenkomst | Professionalisering lerarenopleiders mbo

Op dinsdag 14 november organiseren het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen en ADEF een bijeenkomst over ‘Professionalisering lerarenopleiders mbo’. In de geactualiseerde gezamenlijke agenda ‘Meer Samen’ van de MBO Raad, VH en ADEF staat het Samen Opleiden centraal. Daarnaast is “Meer aandacht voor mbo in lerarenopleidingen” een van de geformuleerde ambities, wat zowel binnen partnerschappen Samen Opleiden als daarbuiten nog aandacht behoeft. Hierin zien wij een sleutelrol voor de lerarenopleiders.

Tijdens een (kleinschalige) eerdere bijeenkomst is verkend wat de huidige situatie is en wat hierin good practices, knelpunten en mogelijkheden zijn. Hierbij kwam sterk naar voren dat het Samen Opleiden bij uitstek geschikt is als vliegwiel voor het professionaliseren van lerarenopleiders t.a.v. het mbo. Binnen de mbo-partnerschappen Samen Opleiden wordt al nauw samengewerkt en zien we dat de betrokken lerarenopleiders het mbo goed (en steeds beter) kennen en begrijpen.

Tijdens de bijeenkomst op 14 november 2023 staan we stil bij de grootste uitdagingen als het om de professionalisering van lerarenopleiders omtrent het mbo gaat, en zoeken we graag samen met de aanwezigen naar initiatieven die bij kunnen dragen aan een oplossing hiervoor. De uitdagingen waar we ons in ieder geval over zullen buigen, zijn:

  1. Wat maakt het beroep van docent in het mbo anders (dan docent in het vo)?
  2. Hoe krijgen we het mbo meer in beeld bij alle lerarenopleiders?   

Ook worden er een of meerdere good practices gedeeld uit het werkveld.

Praktische informatie

Wanneer: dinsdag 14 november 2023 van 15.00 – 17.00 uur
Voor wie: programmaleiders, opleiders en schoolleiders van (aspirant-)partnerschappen SO&P uit het mbo, lerarenopleiders, beleidsadviseurs, onderzoekers
Locatie: Utrecht
Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldformulier

Gerelateerde berichten