MBO
PO
VO

Opdenksessies | Rol programmaleiders SO&P in onderwijsregio’s

Als programmaleider krijg je te maken met allerlei vraagstukken rond de vorming van onderwijsregio’s in relatie tot je eigen partnerschap Samen Opleiden. Tijdens deze sessies maken we gebruik van intercollegiale denkkracht om het eigen denken en handelen te versterken. En buigen wij ons samen over de vraagstukken die spelen rondom de vorming van onderwijsregio’s in verhouding tot Samen Opleiden.

Iedere programmaleider is direct of indirect betrokken bij de in te richten onderwijsregio’s. Een aantal partnerschappen maakt deel uit van de voorlopers onderwijsregio’s en zij verkennen in breder verband de rol en positie van het Samen Opleiden in de onderwijsregio. Andere partnerschappen laten hun gedachten gaan over hun plek in een nog te vormen onderwijsregio. Veel is nog onbekend rond de daadwerkelijke opgaven en aanpak op de vijf thema’s werven-matchen-opleiden-begeleiden-professionaliseren die in samenhang met elkaar uitgewerkt worden. Tijdens een drietal sessies versterken we elkaar als programmaleiders op vraagstukken zoals:

 • Wat is de rol en de positie van het partnerschap binnen de onderwijsregio? Wat willen we als partnerschap?
 • Wat is jouw rol daarin en wat wordt er van jou verwacht als programmaleider?
 • Wat en wie heb je nodig als programmaleider om een stevige rol te pakken in deze ontwikkeling?
 • Welke ideeën en aanpakken zijn er om te delen en verder te doordenken?
 • Wat kunnen of moeten we met elkaar uitwerken en delen?

Data & aanmelden

 1. Donderdag 21 september | 10.00 uur – 12.00 uur | Online | Het partnerschap als onderdeel van de onderwijsregio
 2. Dinsdag 28 november | 14.00 uur – 16.30 uur | Amersfoort, aansluitend op de Najaarsbijeenkomst | Kwaliteit en doorontwikkeling van Samen Opleiden in de onderwijsregio
 3. Dinsdag 27 februari van 9.00 uur – 11.00 uur | Online | Organisatie en financiën

Toelichting thema’s

De volgende inhoudelijke thema’s komen aan de orde. De inhoud kan op basis van actuele ontwikkelingen worden aangepast.

1. Het partnerschap als onderdeel van de onderwijsregio | Donderdag 21 september 2023

 • Positie partnerschap in de onderwijsregio en je rol als programmaleider.
  Waar sta je in de onderwijsregio als partnerschap, hoe zorg je als programmaleider voor verbinding, wat voeg je toe en breng je in, met wie heb je te maken (welke gesprekspartners en welke invloed)?
 • Meerdere partnerschappen in een onderwijsregio
  Wat betekent het voor je partnerschap wanneer je deel uitmaakt van een onderwijsregio met (nu) meerdere partnerschappen? Wat zegt dat over je identiteit en het vasthouden van de kwaliteit bij het toewerken naar meer samenhang in de regio? Wat zijn overwegingen als partnerschap om al dan niet te blijven gaan en staan voor de eigen visie en aanpak en/of de samenwerking/assimilatie met andere partnerschappen in de onderwijsregio op te zoeken?
 • Benutten infrastructuur Samen Opleiden
  Hoe kun je als partnerschap (en onderwijsregio) de infrastructuur benutten van Samen Opleiden voor de thematieken begeleiden en professionaliseren, en welke partners en netwerken kun je daarbij inzetten?

2. Kwaliteit en doorontwikkeling van Samen Opleiden in de onderwijsregio | Dinsdag 28 november 2023

 • Basiskwaliteit Samen Opleiden
  Hoe wordt het zichtbaar in de onderwijsregio wat je basiskwaliteit is gekoppeld aan rollen (dus ook HR) in je partnerschap m.b.v. het kwaliteitskader? Op welke wijze breng je dat naar voren in de (nog te vormen) onderwijsregio op inhoud en de link naar de brede opdracht op de vijf functies in de onderwijsregio?
 • Ontwikkelingsgerichte Peer Review
  Hoe gaan we om met het voorbereiden op en uitvoeren van de ontwikkelingsgerichte Peer Review in het toewerken naar onderwijsregio’s? Hoe omgaan met aspirant partnerschappen en de nog uit te voeren beoordelingsgerichte peer review en de ontwikkeling van de onderwijsregio?
 • Meerjarenbeleid partnerschap en ontwikkeling onderwijsregio’s
  Hoe blijf je gefocust op en blijf je acties ondernemen voor de doorontwikkeling als partnerschap, met alle actoren daarbinnen, terwijl ondertussen beleid, financiering en samenwerking onzeker/onduidelijk is. En wat doet dat voor de motivatie en commitment van actoren in je partnerschap en wat vraagt dit van jou als programmaleider?

3. Organisatie en financiën | Dinsdag 27 februari 2024

 • Basiskwaliteit en benodigde financiering voor Samen Opleiden
  Hoe werk je basiskwaliteit gekoppeld aan financiering uit als partnerschap m.b.v. het kwaliteitskader? Op welke wijze breng je dat naar voren in de (nog te vormen) onderwijsregio op inhoud en benodigde financiering binnen de brede opdracht op de vijf functies in de onderwijsregio? Welke vragen krijg je hierover om op te acteren als programmaleider?
 • Opbrengsten & verdere uitwerking uit de eerste twee bijeenkomsten rond basiskwaliteit en financiën, benutten infrastructuur Samen Opleiden.
 • Ingebrachte thema’s door programmaleiders tijdens de eerste 2 sessies
Gerelateerde berichten